ประกาศ/ข่าวสารล่าสุด จากทาง WLC2CHINA

เปิดรับสมัครแล้ว !

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนภาษาจีนเทอม มีนาคมนี้


โครงการภาษาและวัฒนธรรม
  ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

วันท่ี 29 มีนาคม - 18 เมษายน 2562
[รายละเอียด]

ฉลองครบรอบ 17 ปี กับ WLC

1. โครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ป.ตรี-ป.โท ประจำปีการศึกษา 2019 ชำระค่าเรียนเพียง 89,000 บาทตลอดหลักสูตร
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!
Image
Image

โครงการพิเศษมอบให้ผู้สนใจเรียนที่ประเทศจีน

ณ มหาวิทยาลัย Beijing Union University ( 北京联合大 )

หลักสูตรภาษาราคาพิเศษ

1. หลักสูตรเรียนภาษา 1 ปี ราคาพิเศษ 79,000 บาท
เปิดเทอม: มีนาคม กับ กันยายน ของทุกปี

คณะการโรงแรมและคณะการท่องเที่ยวอันดับ 1

เรียนปริญญาตรี 4 ปี ชำระค่าเทอม ฟรี 1 เทอม
ฝึกงานช่วงปี 4 เทอม 2 ที่โรงแรมระดับ 5 ดาว ได้รับค่าฝึกงาน 12,000 – 15,0000

หลักสูตรปริญญาตรี ชำระค่าเทอม ฟรี 1 เทอม

1. หลักสูตรบรรยายอังกฤษ
1.1 International Business
2. หลักสูตรบรรยายจีน
2.1 การค้าและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
2.2 อักษรศาสตร์จีน
2.3 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
2.4 การสอน
สอบถามเพิ่มเติม
02-255-4084-5
086-307-7574
wlcchina1@gmail.com
Image

เปิดรับสมัครเทอมหน้า
ปริญญาโท Inter (บรรยายอังกฤษ)

มหาวิทยาลัย UIBE
มอบหนังสือมอบอำนาจ รับรอง
ตัวแทนอย่างถูกต้องให้ WLC
ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับ WLC
Image
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจ

ปริญญาตรี

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (บรรยายจีน)

ปริญญาตรี

ภาค Inter (บรรยายอังกฤษ)

ปริญญาตรี

ภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (บรรยายจีน)

ปริญญาโท

ภาค Inter (บรรยายอังกฤษ)

เร่งรัดภาษาจีน

Intensive Chinese Program (บรรยายจีน)

ภาษาจีนธุรกิจ

Chinese Business Program (บรรยายจีน)
Image
The brazilian hair uk on the other hand, is by far the more popular choice today. The biggest drawback is that it will cost more than most synthetic versions. The wig of lace wigs uk will look and feel more real, because after all it is real hair. It can be washed and styled into different looks. When someone runs their fingers through a wig made of brazilian hair bundles it will not be easy for them to tell it is a wig. The brazilian hair bundles comes in a variety of natural colors and lengths. It can be washed, conditioned, blow dried and styled just like real hair. If there is any draw back to the beautyhairs it is that it takes time to maintain and prepare, just like real hair. In summary, if you are looking for a low cost wash and wear hair piece, the synthetic wig will probably do. But if you have a little more to spend and want something that will look and feel more natural then the human hair wig is the way to go.