โครงการทุน รุ่นที่ 6 ปี 2022

เปิดรับสมัครแล้ว!

รายละเอียด [คลิก]


ประกาศ/ข่าวสารล่าสุด จากทาง WLC2CHINA


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของโครงการทุน WLC


Image

เปิดรับสมัครเทอมหน้า
ปริญญาโท Inter (บรรยายอังกฤษ)

มหาวิทยาลัย UIBE
มอบหนังสือมอบอำนาจ รับรอง
ตัวแทนอย่างถูกต้องให้ WLC
ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับ WLC
Image
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจ

ปริญญาตรี

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (บรรยายจีน)

ปริญญาตรี

ภาค Inter (บรรยายอังกฤษ)

ปริญญาตรี

ภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (บรรยายจีน)

ปริญญาโท

ภาค Inter (บรรยายอังกฤษ)

เร่งรัดภาษาจีน

Intensive Chinese Program (บรรยายจีน)

ภาษาจีนธุรกิจ

Chinese Business Program (บรรยายจีน)
Image