ปฐมนิเทศ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง


โครงการ Chinese Summer Course ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาจีน เปิดโลกกว้างของวัยเรียน ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการแรก ในระดับมัธยมศึกษา ที่มีการจัดทัศนศึกษาประเทศจีน


แสดงความยินดีกับโครงการ

Chinese Summer Course
ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ม.ชัยวัน พรประสิทธิ์
กล่าวปิดงานปฐมนิเทศ

(ครูใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง)


ถาม - ตอบ ข้อข้องใจ และปัญหาต่างๆ
เช่น การปรับตัว , สถานที่พัก , เสื้อผ้า , การจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด , อาหาร ,
ห้องเรียน , การเดินทาง เป็นต้น


คณะผู้ปกครอง และนักเรียน
กำลังสอบถามรายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับการเตรียมตัว ความพร้อมก่อนไป
เรียนประเทศจีน


อธิบายรายละเอียดของมหาวิทยาลัย
พร้อมตอบคำถามผู้ปกครอง
โดยคุณนภา โชติเมธีภิรมย์ ผู้บริหาร
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน WLC


คณะผู้ปกครอง และนักเรียน

โครงการ
Chinese Summer Course


นักเรียนฟังอย่างตั้งใจ
ทั้งกฎ ระเบียบ ตารางเรียน กิจกรรม
ทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ
รวมถึงการปรับตัวใช้ชีวิตในต่างแดน