เทียนจิน หรือ เทียนสิน


เทียนจิน อยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบภาคเหนือของจีน ทิศตะวันออกติดทะเลป๋อไฮ่ยาว 133 กิโลเมตร ทิศเหนือจรดปักกิ่งบริเวณเทือกเขาเอียนซัน ทิศตะวันออก ตะวันตก และใต้ติดเมืองสำคัญต่างๆของมณฑลเหอเป่ย เทียนจินแบ่งเขตการปกครองเป็น 13 เขต 5 อำเภอ ชื่อเมือง ‘เทียนจิน’ ปรากฏนามมาตั้งแต่ต้นรัชกาลหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง มีความหมายว่า ‘ท่าข้ามเรือของจักรพรรดิ์’ ปีที่ 2 ในรัชสมัยหย่งเล่อ ( ปีค.ศ. 1404 ) เทียนจินถูกยกให้เป็นฐานตั้งมั่นทางทหาร เรียก ‘เทียนจินเว่ย’

ภูมิประเทศ

พื้นที่ 11,305 ตร.กม. แผ่นดินเทียนจินเป็นทางผ่านของแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงสู่ทะเล ใจกลางเมืองอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล 50 กิโลเมตร ที่ตั้งของเทียนจิน ด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปักกิ่ง ห่างจากนครหลวงปักกิ่งประมาณ 120 กิโลเมตร ด้านตะวันออกติดกับอ่าวป๋อไฮ่ (Bohai Bay) เป็นชัยภูมิชิดทะเลที่มุ่งสู่ปักกิ่งที่สำคัญ ในอดีตจึงเป็นด่านป้องกันนครหลวง อีกทั้งยังเป็นจุดสัญจรระหว่างเมืองในเขตเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านระหว่างสองฝากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเรือเดินสมุทรกว่า 30 เส้นทาง ซึ่งจากที่นี่สามารถเชื่อมต่อกับท่าเรือนานาชาติได้กว่า 300 ท่าเรือ

ภูมิอากาศ

เนื่องจากตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของแผ่นดินจีน ตรงข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก จึงรับอิทธิพลจากลมมรสุมอย่างเต็มที่ มีสภาพอากาศอบอุ่นกึ่งชุ่มชื้น แสงแดดเพียงพอ แบ่งเป็น 4 ฤดูชัดเจน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 12.3 องศาเซลเซียส เดือนกรกฎาคมอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 26 องศา เดือนมกราคมอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด -4 องศา ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 550-680 มิลลิเมตรต่อปี

ประชากร

10.01 ล้าน (มีนาคม 2001) ชาวเทียนจินประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยทั้งหมด 41 กลุ่ม โดยมีจำนวนประชากรราว 220,000 คน

เศรษฐกิจ

ปี 2001 (เดือนมกราคม-สิงหาคม) เทียนจินมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 114,321 ล้านหยวน เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 19,986 หยวน มูลค่าการเติบโตของการผลิตภาคการเกษตร 7,856 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วน 4.3 % ของจีดีพี มูลค่าการเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคการผลิตหลักของเมืองสูงถึง 89,151 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วน 48.8% ของจีดีพี และมูลค่าการเติบโตของการผลิตภาคบริการ 85,660 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วน 46.9% ของจีดีพี รายได้รวม 30,450 ล้านหยวน

มหาวิทยาลัยในเมืองเทียนจิน

Tianjin University Traditonal Chinese Medicine

Tianjin University