เมืองชิงเต่า มณฑลซันตง


มณฑลซันตง เป็นมณฑลชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศจีน และเป็นพื้นที่ปากแม่น้ำเหลือง(หวงเหอ)ที่ไหลลงสู่ทะเลป๋อไห่ พื้นที่บนแผ่นดินมีอาณาเขตติดต่อกับมณฑลเหอเป่ย เหอหนัน อันฮุย เจียงซู พื้นที่ทั้งสิ้น 156,700 ตร.กม.

เมืองชิงเต่า มีพื้นที่ทั้งหมด 10,654 ตารางกิโลเมตร ประชากรมีประมาณ 7 ล้านคน ในจำนวนนี้ อาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณ 2,270,000 คน เป็นเมืองท่ายุทธศาตร์ที่สำคัญของจีน มีกองเรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจีน และเป็นเมืองที่จะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกทางน้ำในปี 2008 เมืองชิงเต่าได้รับการสถาปนาขึ้นในปี 1891 จากรัฐบาลทหารของเมืองชิงเต่า และเนื่องจากเป็นเมืองท่ายุทธศาตร์ที่สำคัญ ทำให้เมืองชิงเต่าถูกยึดครองโดยประเทศญี่ปุ่นและเยอรมันในช่วงปี 1897 และหลังจากนั้น ยังเคยเป็นฐานทัพเรือของอเมริกามายาวนานถึง 36 ปี

ภูมิประเทศ

พื้นที่มณฑลซันตงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ และส่วนที่เป็นแหลมยื่นลงสู่ทะเลป๋อไห่และทะเลเหลือง พื้นที่บนแผ่นดินใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศหลากหลายมาก เช่น พื้นที่ภูเขา เนินเขา และที่ราบลุ่ม นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ราบแอ่งกระทะ ดินดอนรูปพัด ซึ่งเกิดจากการทับถมกันของชั้นดินจากแม่น้ำเหลือง เป็นต้น พื้นที่ตอนกลางจะเป็นเทือกเขาสูง ยอดเขาไท่ซันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,545 เมตร พื้นที่โดยรอบ เช่นด้านตะวันออกประกอบด้วยเนินเขาเตี้ยๆทอดยาวติดต่อกัน สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่ถึง 500 เมตร ด้านตะวันตกและทิศเหนือเป็นพื้นที่ราบ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลไม่ถึง 50 เมตร และบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำหวงเหอเป็นที่ราบต่ำ ดังนั้นส่วนที่เป็นภูเขาทางตอนกลางจึงเปรียบได้กับแนวกระดูกสันหลังของมณฑล

ภูมิอากาศ

รับอิทธิพลของลมมรสุมเขตอบอุ่น ฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงมีระยะสั้น ส่วนฤดูร้อนและหนาวจะยาวนาน และมีฝนตกในฤดูร้อน มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 11-14 องศาเซลเซียส ทางด้านภูมิอากาศ เมืองชิงเต่า ตั้งอยู่ในเขตมรสุม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปีเฉลี่ยที่ 12 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิในฤดูร้อนเฉลี่ยที่ 25 องศาเซลเซียส และในฤดูหนาวเฉลี่ยที่ 1.3 องศาเซลเซียส

ทรัพยากร

เนื่องจากซันตงมีพื้นที่ชายทะเลติดกับทะเลป๋อไห่และทะเลเหลืองเป็นสัดส่วน 15 % ของทั่วประเทศ จึงอุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลซึ่งมีมากเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตเกลือทะเลแหล่งใหญ่ แหล่งเพาะเลี้ยงพืชและปลาน้ำจืด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีแหล่งขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ผลิตน้ำมันปิโตรเลียมในปริมาณ 1 ใน 3 ของที่ผลิตทั่วประเทศ และยังมีแหล่งแร่ถ่านหินอีกด้วย

ประชากร

90.79 ล้านคน (ปี 2000) โดยมีความหลากหลายทางชนชาติประกอบด้วย 54 เชื้อชาติ โดยกลุ่มเชื้อสายฮั่นมีมากที่สุดถึง 90.17 ล้านคน คิดเป็นอัตราส่วน 99.32% ประชากรชนชาติอื่นๆรวม 620,000 คน ประกอบด้วย ชนชาติมุสลิม แมนจู จ้วง เกาหลีเหนือ แม้ว ทิเบต ไป๋ เป็นต้น

เศรษฐกิจ

(ปี 2001) มูลค่าจีดีพี 943,830 ล้านหยวน จีดีพีเฉลี่ยต่อหัวสูงถึง 10,465 หยวน มูลค่าการเติบโตในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4.2% ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 11.3% ภาคการบริการเพิ่มขึ้น 10.7% โดยมีสัดส่วนของทั้ง 3 ภาคการผลิตคิดเป็น 14.4 : 49.3 : 36.3

มหาวิทยาลัยในเมืองชิงเต่า

Ocean University of Qingdao