Guangdong University of Foreign Studies

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง (Guangzhou)


ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัย Guangdong University of Foreign Studies แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1995 โดยเกิดจากการรวมตัวของ 2 สถาบัน คือ สถาบันภาษาต่างประเทศกวางโจว และสถาบันการค้าระหว่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นสถาบันศึกษาระดับสูงของจีน ที่จัดให้มีการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวมถึงการจัดให้มีการสอนภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ และมีความเชี่ยวชาญการเรียนการสอน เศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งภาษาต่างประเทศ


คณาจารย์ จำนวนอาจารย์ 1,300 กว่าท่าน


ปริญญาหรือปริญญาบัตร ที่มอบให้เมื่อสำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และวุฒิบัตรสำหรับนักศึกษาที่เรียนแบบ ให้ได้ปริญญา


สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องอ่านหนังสือ ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ห้องปฎิบัติการทางภาษา ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องออกกำลังกาย ห้องซักรีด ห้องอาหาร เป็นต้น นอกมหาวิทยาลัยมีร้านอาหารจำนวนมาก ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลี

หอพักนักศึกษาและค่าใช้จ่าย

ห้องคู่ 50 หยวน
ห้องเดี่ยว 100 หยวน
ภายในที่พักมีโทรศัพท์ , โทรทัศน์ , แอร์ , สายเน็ต , ตู้เย็น , ห้องน้ำ , เครื่องซักผ้ารวม
ค่าเล่าเรียน และ ระยะเวลาในการเรียนจบหลักสูตร

หลักสูตรภาษา ปริญญาตรี
(บรรยายจีน)
ปริญญาโท อินเตอร์
(บรรยายอังกฤษ)
ค่าเรียน 17,200 หยวน / ปี 18,400 หยวน / ปี 39,000 หยวน / ปี
ค่าสมัคร 500 500 500 หยวน
ระยะเวลาที่ใช้การศึกษา 0.5 - 2 ปี 4 ปี 2 ปี

หลักสูตร คุณสมบัติ
หลักสูตรภาษา - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- อายุ 18-45 ปี สุขภาพแข็งแรง

ปริญญาตรี

- มีพื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสม HSK ระดับ 6

- เข้ารับการสอบคัดเลือก และสัมภาษณ์

ปริญญาโท

- มีพื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสม HSK ระดับ 8

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีหนังสือรับรอง 2 ฉบับ6. ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครและสอบ

เปิดรับสมัคร :
มีนาคม - มิถุนายน สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี
ตุลาคม – ธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคมของทุกปี

เปิดเรียน :
มีนาคม และ กันยายน ของทุกปี

หมายเหตุ ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขี้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยกำหนด


ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055