สถานที่ตั้งของสถาบัน: คุนหมิง มณฑลยูนนาน (Kunming)


ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1938 โดยมี 3 มหาวิทยาลัยใหญ่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยชิงหัว และมหาวิทยาลัยหนานคาย ชื่อ "มหาวิทยาลัยร่วมซีหนาน"

ต่อมาในปี ค.ศ. 1984 มีชื่อใหม่ว่ามหาวิทยาลัย Yunnan Normal University ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นสถาบันที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา นอกจากนั้นยังมีโครงการค้นคว้าวิจัยร่วมกับสถาบันชั้นนำต่างประเทศ อีกทั้งยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนแบบตัวต่อตัวให้กับนักศึกษาต่างชาติ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นศูนย์สอบ HSK ประจำมณฑล Yunnan

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
  1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

  ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

  การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

  ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ

 2. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น เป็นหลักสูตรที่เรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีนระยะยาว สมัครเรียนได้ตั้งแต่ 6-12 สัปดาห์ และผู้สมัครควรมีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง

 3. หลักสูตรภาษาจีน ตัวต่อตัว | One on One Programs การเรียนการสอนที่จัดขึ้นเน้นตัวนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีความหลากหลายและยืดหยุ่นสูง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนมากที่สุด เลือกเรียนได้ตลอดปี นานเท่าใดก็ได้ โดยอาจารย์และนักเรียนจะเป็นผู้เลือกตำราร่วมกัน เรียนสัปดาห์ละ 16 คาบ และวิชากิจกรรม อีก 4 คาบ เรียนร่วมกับนักเรียนในชั้นหลักสูตรปกติ

 4. ปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Bachelor's degree program for international students


สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด , อินเทอร์เน็ต , คอมพิวเตอร์ , สนามกีฬา , โรงอาหาร , รอบๆ มหาวิทยาลัยมีร้านค้า , ไปรษณีย์ , ธนาคาร , ร้านอาหาร เป็นต้น


ค่าเล่าเรียน และ ระยะเวลาในการเรียนจบหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน
หลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว 150 หยวน 6,050 หยวน / เทอม
หลักสูตรภาษาจีน ระยะสั้น 400 หยวน / สัปดาห์
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรภาษาจีน ตัวต่อตัว 880 หยวน / สัปดาห์
หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี 6,500 หยวน / เทอม

ห้องพักนักศึกษาและค่าใช้จ่าย
ห้องเดี่ยว: 100 หยวน / วัน / ห้อง (ห้องน้ำส่วนตัว)
ห้องชุด: 60 หยวน / วัน / ห้อง (3 ห้องนอนคู่ ต่อ 1 ห้องน้ำ)
**ราคาที่พักรวมค่าน้ำ ค่าไฟแล้ว


ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055


Main entrance door Small class teaching--no more than 6 students in one class "One-on-one"program makes enough opportunities to communicate with the teachers
The department of international students