หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ( Chinese Language Course )

ช่วงปิดเทอม มีนาคม - พฤษภาคม 2553

เมือง มหาวิทยาลัย ระยะเวลา ค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าที่พัก/คน/วัน
ปักกิ่ง Beijing Union University
ปักกิ่ง Beijing University of Chemical Technology
เซี่ยงไฮ้ Shanghai Normal University 4
สัปดาห์
330 หยวน 3,000 หยวน 80 หยวน
6
สัปดาห์
4,300 หยวน
8
สัปดาห์
5,600 หยวน
10
สัปดาห์
6,900 หยวน
กวางโจว South China Normal University 1 เดือน 420 หยวน 3,000 หยวน ห้องเดี่ยว 50 หยวน
2 เดือน 5,500 หยวน
3 เดือน 7,300 หยวน
คุนหมิง Yunnan University of Finance & Economics 6
สัปดาห์
250 หยวน 2,700 หยวน ห้องคู่ 40 หยวน
8
สัปดาห์
3,600 หยวน
10
สัปดาห์
4,500 หยวน
12
สัปดาห์
5,400 หยวน

ขั้นตอนและเอกสารในการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสาร ดังนี้ | Download ใบสมัครที่นี่
- รูปถ่ายสี ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (คละขนาดได้)
- สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันออกเดินทาง)
2. ชำระเงินมัดจำในวันสมัคร 10,000 บาท

หมายเหตุ:

1. ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่า ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างประเทศ ค่าจัดส่งเอกสาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าหนังสือ (ขึ้นอยู่กับชั้นเรียนที่สอบวัดระดับได้ โดยแบ่งระดับสำหรับผู้ไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน จนถึงระดับต้น - กลาง - สูง)ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055