Shanghai Normal University Banner

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองเซี่ยงไฮ้ (Shanghai)


ประวัติโดยย่อ

Shanghai Normal University ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1954 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของนครเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน การเดินทางสะดวกสบาย เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นผลิตบุคคลากรด้านครูโดยเฉพาะ จึงมีประสบการณ์ความพร้อมในด้านการสอนภาษา

มีคณะต่างๆ ภาควิชาปรัญชา , เศรษฐศาสตร์ , วรรณคดี , ประวัติศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , เกษตรศาสตร์ , บริหารธุรกิจ ยังมีศูนย์อบรมพัฒนาบุคคลากร และ แผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ศูนย์ศึกษาวิจัยทางด้านภาษาจีนที่ควบคุมโดยคณะกรรมการศึกษาแห่งประเทศจีน เป็นต้น มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,270,000 ตารางเมตร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
  1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

  ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

  การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

  ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ

 2. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (บรรยายจีน) | China Business Studies Program
  เน้นส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อพัฒนาความรู้ภาษาจีนและความรู้ทางธุรกิจ ภาษาจีนธุรกิจมีทั้ง ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง

  ลักษณะการเรียน การจัดชั้นเรียน:
  - จำนวนนักเรียน ประมาณ 15 คน / ห้อง
  - มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น
  - ในหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมดูงานประมาณ 3-5 วัน ในเมืองเซี่ยงไฮ้
  - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาจีน

  การสมัครเข้าเรียน ธุรกิจระดับต้น ผลการสอบ HSK ระดับ 3 หรือรู้คำศัพท์ 2,000 คำขึ้นไป
  ธุรกิจระดับกลาง ผลการสอบ HSK ระดับ 5 หรือรู้คำศัพท์ 4,000 คำขึ้นไป
  ธุรกิจระดับสูง ผลการสอบ HSK ระดับ 7 หรือรู้คำศัพท์ 6,000 คำขึ้นไป
 3. หลักสูตรเร่งรัดภาษาจีน | Intensive Chinese Program
  เน้นการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน นักเรียนส่วนมากจะสามารถสอบ HSK ได้ระดับ 3 ใน 1 เทอม และสอบ HSK ได้ระดับ 6 ใน 1 ปี

  ลักษณะการเรียน การจัดชั้นเรียน:

  - นักเรียนประมาณ 8-10 คน / ห้อง
  - มีอาจารย์ช่วยดูแลการเตรียมสอบ HSK
  - มีการรวมชั้นของการสอน และ หลักสูตรกิจกรรมพิเศษของสถาบัน
  - มีทัศนศึกษา
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนจีน

  ชั่วโมงการเรียน: 30 คาบ / สัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 8:40 - 11:50 น. และ 13:30 - 15:00 น.

  ช่วงบ่ายเรียน 15:20 - 16:40 น. ( ทุกวันจันทร์ , พุธ , พฤหัสบดี )

  ทางมหาวิทยาลัยจะมอบใบประกาศนียบัตรให้ ในกรณีที่สอบได้เกิน 30 หน่วยขึ้นไป

  - เน้นการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เพิ่มระดับความรู้อย่างรวดเร็ว
  - เรียนสัปดาห์ละ 30 คาบ
  - จำนวนผู้เรียน ประมาณ 10 คน/ห้อง
  - ผลการเรียนในหลักสูตรนี้เท่ากับการเรียน 2 เทอมในหลักสูตรภาษาปกติ
 4. ปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ สมัครก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคม สำหรับเทอมกันยายน ของทุกปี


มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรเสริม เป็นวิชาเลือกสำหรับเรียนช่วงบ่าย เช่น การสำรวจสังคม กิจกรรมกีฬา ร้องเพลงจีน ประกวดพูดภาษาจีน ประกวดเขียนบทความภาษาจีน วิชาดนตรีจีน เช่น เอ้อหู เขียนพู่กันจีน มวยไทเก็ก ฯลฯ และจัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษาจีน เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน ฯลฯ

มหาวิทยาลัยมีการจัดทัศนศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมในเมืองต่างๆ เช่น ปักกิ่ง หนานกิ่ง ซีอาน กุ้ยหลิน ฯลฯ

สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุด , อินเทอร์เน็ต , คอมพิวเตอร์ , สนามกีฬา , โรงพยาบาล , โรงอาหาร , รอบๆ มหาวิทยาลัยมีร้านค้า , ร้านอาหาร เป็นต้น


ค่าเล่าเรียนหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าเล่าเรียน ค่าสมัคร
หลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว 8,800 หยวน / เทอม 420 หยวน
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
หลักสูตรเร่งรัดภาษาจีน 17,600 หยวน / เทอม
ปริญญาตรี 19,200 หยวน / ปี

ค่าที่พัก
ห้องเดี่ยว: 75 , 83 หยวน / วัน
ห้องคู่: 50 , 60 , 83 หยวน / วัน / คน
ภายในห้องพักประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ โทรทัศน์ โทรศัพท์ แอร์ ห้องน้ำ
ภายในอาคารที่พักมีห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม

ช่วงเวลายื่นเอกสารการรับสมัคร
สมัครวันสุดท้ายก่อนวันที่ 20 มกราคม สำหรับเทอมกุมภาพันธ์ ของทุกปี
สมัครวันสุดท้ายก่อนวันที่ 15 กรกฏาคม สำหรับเทอมกันยายน ของทุกปี


ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055