Dalian University of Foreign Languages Banner Dalian University of Foreign Languages

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองต้าเหลียน (Dalian)


ประวัติโดยย่อ

Dalian University of Foreign Languages ( DUFL ) ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 1964 ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการของจีน ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองต้าเหลียน พื้นที่ใช้สอยของทางมหาวิทยาลัย 1,574 ไร่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในเมืองต้าเหลียน ที่มีการสอนภาษาจีนให้กับนักศึกษาต่างชาติ และยังเป็นศูนย์สอบระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK ) ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง

ปัจจุบันจัดให้มีการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี 20 สาขา ปริญญาโท 10 สาขา ปัจจุบันมีนักศึกษา 10,000 กว่าคน นักศึกษาต่างชาติที่เรียนภาษาจีนระยะยาวประมาณ 800 กว่าคน จาก 40 กว่าประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นสอนทางด้านศิลปะศาสตร์เฉพาะด้านภาษาอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาจีน ฯลฯ

  1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
    1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

    ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

    การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

    ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ


**หลักสูตรปริญญาตรีภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ**
หลักสูตรการเรียน ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน ใช้เวลาในการเรียน 4 ปี โดยใน 2 ปีแรกเป็นการเรียนพื้นฐานภาษาจีน ปี 3-4 จะแยกเรียนตามคณะที่สมัครไว้ โดยต้องเก็บทั้งหมด 156 หน่วยกิจ และ ปีสุดท้ายต้องทำวิทยานิพนธ์ จึงจบการศึกษา โดยมีคณะให้เลือกดังนี้
1. การค้าระหว่างประเทศ
2. ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ช่วงเวลารับสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี
ช่วงเวลาเปิดเรียน ต้นเดือนกันยายน และ มีนาคม ของทุกปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. อายุ 18 - 25 ปี
2. สุขภาพแข็งแรง
3. จบการศึกษามัธยมปลายปีที่ 6
จุดเด่น 1. ไม่ต้องสอบเข้า
2. ระยะเวลาเรียน 4 ปี จบหลักสูตร
3. หากผู้สมัครมีผลการสอบ HSK ระดับ 4-5 และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่ 2
4. หากผู้สมัครมีผลการสอบ HSK ระดับ 6 และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่ 3

ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าเล่าเรียน ค่าสมัคร
หลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว 7,900 หยวน / เทอม 400 หยวน
ปริญญาตรี 17,900 หยวน / ปี

ค่าที่พัก

ห้องเดี่ยว 80 หยวน / วัน
ห้องพักคู่ 50 หยวน / วัน / คน

ช่วงเวลายื่นเอกสารการรับสมัคร

** ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน
** ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคมห้องอาหารอยู่ชั้นล่างของอาคารที่พัก

ร้านสะดวกซื้ออยู่ชั้นล่างของอาคารที่พัก

ตู้น้ำ และกาแฟ

ภายในที่พักทุกชั้นติดกล้องวงจรปิด
เพื่อรักษาความปลอดภัย

ห้องครัวรวมจะมีทุกชั้น

ห้องซักล้าง เครื่องซักผ้า และเครื่องทำน้ำร้อน

ภายในที่พักทุกชั้นจะมีผู้ดูแล
นักศึกษาบางคนก็ให้ช่วยสอนการบ้านในยามว่าง

ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4 ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055