Zhejiang University Banner

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองหังโจว (Hangzhou)


ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ก่อตั้งขึ้นในปี 1897 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ มีนักศึกษาประมาณ 45,000 คน และ มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,700 คน
มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหังโจว ใกล้ทะเลสาบซีหู อันเลื่องชื่อของเมืองหังโจว

- เมืองหังโจวห่างจากเมืองเซี่ยงไฮ้ออกไปเพียง 200 กิโลเมตร
- อุณหภูมิและสภาพอากาศเมืองหังโจวจัดได้ว่าดีที่สุดติดอันดับต้นของประเทศ
- นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน แต่มีอุปกรณ์การเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

  1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
    1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

    ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

    การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

    ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ


ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย (เงินหยวน RMB)

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าเล่าเรียน ค่าสมัคร
หลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว 9,000 หยวน / เทอม 400 หยวน

ห้องพักนักศึกษาและค่าใช้จ่าย
ห้องคู่ : 60 หยวน / วัน / คน
ห้องเดี่ยว : 50 หยวน / วัน

- ค่าที่พักจ่ายเป็นเทอม
- ภายในห้องพักประกอบด้วย ห้องน้ำส่วนตัว โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ
- ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม เครื่องอบผ้า ตู้เย็น โรงอาหาร

ช่วงเวลายื่นเอกสารการรับสมัคร
** ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน
** ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคม


ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Mobile: (081) 703-5288 , Fax: (02) 255-5055