ทำไมจึงเลือกไปเรียนภาษาจีน ที่ประเทศจีน


  • ปัจจุบันเป็นประเทศเดียว ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง
  • มีผู้ทำนายว่าช่วงศตวรรษใหม่จะเป็นยุคของเอเชีย เช่นเดียวกับที่ศตวรรษที่ 19 เคยเป็นยุคของยุโรปและศตวรรษที่ 20 เคยเป็นยุคของอเมริกามาแล้ว สองในสามของประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่โตที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเอเชีย ซึ่งก็คือจีนและญี่ปุ่น ประเทศจีนมีส่วนแบ่งในการส่งสินค้าออกสู่ตลาดโลกมากกว่า 6 % และมีแนวโน้มว่าตัวเลขนี้จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
  • จีนเป็นตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะมีประชากรมากกว่า 1 พันล้านคน
  • มีคนจีนอยู่อาศัยเกือบทุกประเทศในโลก
  • เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO)
  • มีประวัติศาสตร์ และความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมอันยาวนานกว่า 5,000 ปี
  • ภาษาจีนมีผู้ใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก
  • เป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักขององค์การสหประชาชาติ
  • เป็นภาษาที่มีความสำคัญสำหรับโลกอนาคต ทั้งการติดต่อสื่อสาร และการทำธุรกิจ


ระบบการศึกษาของจีนโดยสังเขป


รัฐบาลจีนให้ความสำคัญต่อการศึกษาอย่างมากเหนือกว่าการ พัฒนาสาขาใด ๆ

รัฐบาลจีนได้กำหนดนโยบาย "การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ และการศึกษา" นอกจากนั้น ยังมุ่งที่จะปฏิรูประบบการศึกษาในแนวลึก โดยการจัดการศึกษาแบบให้เปล่าถึง 9 ปี รัฐบาลจีนได้สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐในทุกระดับ เพิ่มการลงทุนทางด้านการศึกษา และส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การศึกษาในทุกช่องทางและทุกวิถีทาง

การศึกษาของจีนยึดมั่นในหลักการ "การพัฒนาสู่ความทันสมัยเปิดสู่โลกและอนาคต" และยังใช้หลักการดังกล่าวนำไปสู่การปฏิรูป และการสร้างการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป

การศึกษาของจีนมีกระทรวงศึกษาธิการ ( Ministry of Education - MOE ) กำกับดูแล และคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ( State Education Commission - SEC ) เป็นผู้วางแผนการศึกษาตามนโยบายรัฐ และควบคุมคุณภาพการศึกษา