Shanghai International Studies University Banner

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองเซี่ยงไฮ้ (Shanghai)


ประวัติโดยย่อ

Shanghai International Studies University หรือ SISU ก่อตั้งเมื่อปี 1949 ได้รับการรับรองจาก ก.พ. เน้นพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านภาษา และวิชาที่ว่าด้วยการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยคณะต่างๆ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ไทย มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทกว่า 15 คณะ และ ปริญญาเอกอีกกว่า 6 คณะ มีนักศึกษาในหลักสูตรระยะยาวประมาณ 6,000 คน

ในส่วนแผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 1,000 คน ทางสถาบันเริ่มเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ มาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ้ ติดกับสวนสาธารณะหลู่ซุ่น

เปิดสอนหลักสูตร อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ เปิดรับนักเรียนต่างชาติด้วยหลักสูตรเฉพาะทั้งด้านภาษาจีน และวิชาอื่น มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาปริญญาตรีกว่า 5,300 คน ปริญญาโท 1,100 คน วิชาเลือกเฉพาะทางกว่า 1,000 คน

ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีสองวิทยาเขตที่ hongkou และ songjiang โดยวิทยาเขต hongkou ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ มีทัศนียภาพที่สวยงาม ทันสมัย การจราจรสะดวกเพราะมีรถไฟฟ้าผ่าน และโดยรอบบริเวณมีร้านค้า ห้างสรรพสินค้ารายรอบ และวิทยาเขตsongjiang ตั้งอยู่ที่เขตเมืองใหม่

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
  1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

  ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

  การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

  ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ

 2. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น 4 สัปดาห์
  หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น 4 สัปดาห์ เปิดเรียนประมาณกลางเดือนกรกฏาคม ของทุกปี ช่วงเช้าเรียนภาษาจีน และช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือก เช่น วัฒนธรรมจีน วาดภาพจีน ไทเก๊ก กังฟู เป็นต้น เปิดเรียนระหว่างวันที่ 16 กรกฏาคม - 10 สิงหาคม หรือ 30 กรกฏาคม - 24 สิงหาคม


ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย (เงินหยวน RMB)

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ
หลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว ต่อเทอม 450 340 8,400 250
หลักสูตรภาษาจีน ระยะสั้น 4 สัปดาห์
เปิดเรียน กรกฎาคม-สิงหาคม
- 3,500
(รวมค่าทัศนศึกษาเมืองเซี่ยงไฮ้)
-
ปริญญาตรี ต่อปี 680 18,000 500

ค่าที่พัก
1. อาคาร The International Education Center สร้างเสร็จในปี 2000 เป็นอาคาร 18 ชั้น ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย

 • ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องครัวรวม , ห้องซักผ้ารวม , ร้านอาหาร , ร้านขายของ , ตู้ ATM
 • ภายในห้องพักประกอบด้วย โทรทัศน์ , โทรศัพท์ , แอร์ , ห้องน้ำ , อินเตอร์เน็ทสาย LAN
ห้องคู่ : 65 หยวน / คน / วัน
ห้องเดี่ยว : 110 หยวน / คน / วัน

2. Foreign Experts' Building สร้างขึ้นในปี 1994 ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัย ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 15 นาที

 • ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องซักผ้ารวม
 • ภายในห้องประกอบไปด้วย โทรทัศน์ , โทรศัพท์ , แอร์ , ห้องน้ำ
ห้องคู่ : 50 หยวน / วัน / คน
ห้องเดี่ยว : 85 หยวน / วัน

ช่วงเวลายื่นเอกสารการรับสมัคร
** ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน
** ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคม


ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Mobile: (081) 703-5288 , Fax: (02) 255-5055