เตรียมตัวก่อนเดินทาง


ในการเตรียมสัมภาระที่จะนำติดตัวไปใช้ชีวิตที่ประเทศจีนนั้น ควรจะเตรียมให้ครบตามความจำเป็น ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตในระยะแรก เพราะของบางอย่างอาจจะขอให้ครอบครัวส่งตามไปทีหลัง ถ้านักศึกษาจำเป็นต้องใช้ หรือบางอย่างอาจจะหาซื้อได้ในประเทศจีน ที่สำคัญอย่าลืมว่าขนาดของห้องพักนักศึกษาในจีนนั้น มักจะมีขนาดไม่ใหญ่เท่าใดนัก


เสื้อผ้า

ฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงควรเตรียมแจ๊กเก็ต และสเว็ตเตอร์กันหนาว ฤดูร้อนให้เตรียมเสื้อบางเบา แขนสั้น 1 ในระดับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่แล้ว นักศึกษาสามารถแต่งกายได้ตามสบาย เนื่องจากไม่มีการกำหนดเครื่องแบบ อย่างไรก็ตาม เสื้อผ้าที่นำไปควรจะเป็นแบบ ใส่ได้ทุกยุคทุกสมัย เสื้อกันหนาวอาจจะไปซื้อเพิ่มเติมที่ประเทศจีน ซึ่งจะได้แบบที่เข้ากับคนที่นั่น และเหมาะสมกับสภาพอากาศมากกว่า ถุงเท้าสะอาดเป็นสิ่งจำเป็น เพราะในหน้าหนาวจะต้องสวมให้เท้าอุ่น


ตำรา

ตำราประกอบการเรียนบางประเภท อาจมีความจำเป็น โดยเฉพาะในช่วงแรก ที่ยังไม่คุ้นกับภาษา เช่น หนังสืออ้างอิงที่ใช้ประกอบสาขาวิชาที่เรียน , พจนานุกรม , Dictionary ไทย-จีน หรือ จีน-ไทย เป็นต้น


เงินสด

นักศึกษาควรจะเตรียมเงินสดเป็นเงินหยวนไปด้วยจำนวนหนึ่ง สำหรับค่าใช้จ่ายปลีกย่อยต่างๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร หรือซื้อของเล็กๆ น้อยๆ โดยแลกเป็นเงินหยวน จากเมืองไทยจะสะดวก นอกจากนั้น เมื่อไปถึงประเทศจีนแล้วค่อยเปิดบัญชีธนาคารในประเทศจีน เพื่อให้ทางบ้านโอนเงินไปให้


ของที่ระลึก

นักศึกษาควรเตรียมของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ประเภทของไทยๆ ติดไม้ติดมือไปฝาก หรือที่แสดงถึงสัญลักษณ์ความเป็นไทย ที่มีน้ำหนักไม่มากนักติดไปด้วย เผื่อในโอกาสที่ต้องมอบของให้กับอาจารย์หรือเพื่อนๆ ชาติอื่น ของที่เรานำไปจากเมืองไทย แม้จะมีราคาไม่แพงนักแต่ก็จะมีค่ามากกว่า ของที่หาซื้อได้ทั่วไปในประเทศจีน


กระเป๋า

ไม่ควรที่จะต้องถือกระเป๋าหลายๆ ใบ เพราะนักศึกษาต้องดูแลสัมภาระของตนเอง เพียงกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ และกระเป๋าสะพายติดตัวอีก 1 ใบก็พอ


กระเป๋าเดินทาง

โดยปกติ จะมีการกำหนดน้ำหนักสัมภาระที่จะนำไปได้ ประมาณ 20 กิโลกรัมต่อบุคคล ถ้าเกินจะต้องเสียค่าระวางน้ำหนักเกินต่อกิโลกรัม ควรเขียนชื่อที่อยู่ติดไว้ที่กระเป๋า หรือทำสัญลักษณ์ไว้ที่กระเป๋าให้ชัดเจน เพื่อช่วยป้องกันการหยิบกระเป๋าผิด


กระเป๋าถือ

นักศึกษาควรเก็บเอกสารสำคัญไว้ด้วยกัน ในกระเป๋าที่ถือติดตัวขึ้นเครื่อง อันได้แก่ พาสปอร์ต ตั๋วเครื่องบิน ใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย เงินหรือเช็ค รวมถึงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่ต้องไปติดต่อ หรือขอความช่วยเหลือ ไม่ควรเก็บเอกสารเปล่านี้ไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะบางครั้งกระเป๋าใบใหญ่อาจมีปัญหา เช่น มาช้าหรือหยิบผิด


การเตรียมตัวด้านสุขภาพ

นักศึกษาควรเตรียมสุขภาพให้แข็งแรงผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ เพื่อขอคำแนะนำในการนำยาติดตัวไป ซึ่งปริมาณยาควรนำติดตัวไปให้เพียงพอสำหรับในระยะหนึ่ง และนำใบกำกับการสั่งยาเพื่อไปซื้อเพิ่มเติมที่นั่น


การเตรียมตัวด้านภาษา

หากมีเวลาควรเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาจีนเอาไว้ แม้ว่านักศึกษาบางท่าน อาจจะไปเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน แต่แน่นอนว่าในชีวิตประจำวัน จำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสารกับคนจีน นอกจากนั้น นักศึกษาควรจะเตรียมตัวศึกษาคำศัพท์เฉพาะทาง ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน เพื่อช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้เร็วยิ่งขึ้น