มหกรรมหางานและศึกษาต่อ ครั้งที่ 13


ฯพณฯ อุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ณ สนามกีฬานิมิบุตร