ภาพท่องเที่ยว สถานที่ วิวสวยงามต่างๆ
ของเหล่าบรรดาน้องๆ ที่ศึกษาต่อจีน (ระยะยาว)

ส่งภาพ-นำเที่ยวโดยกลุ่มน้องเต๋า เก่ง บุ้น โอ กิ๊ฟ นก จา ฯลฯBei da hei


กำแพงเมืองจีน