Capital Normal University Text Logo Capital Normal University

ประวัติโดยย่อ

Capital Normal University ( CNU ) ก่อตั้งขึ้น เมื่อ ค.ศ. 1954 ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการของจีน ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง ที่จัดให้มีการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 45 สาขา ระดับปริญญาโท 60 กว่าสาขา ระดับปริญญาเอก 26 สาขา คณะที่เปิดสอนมี 17 คณะ เช่น คณะประวัติศาสตร์ คณะภาษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ฯลฯ และรวมถึงการจัดให้มีการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติ ที่มาจาก 40 กว่าประเทศ ประมาณ 1,000 คน


ปัจจุบันเป็นศูนย์จัดสอบ HSK หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ใช้หนังสือเรียนของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) และหนังสือของมหาวิทยาลัยที่แต่งขึ้นเอง

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
  1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

  ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

  การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

  ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ

 2. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น
  เป็นหลักสูตรที่เรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีนระยะยาว สมัครเรียนได้ตั้งแต่ 6-12 สัปดาห์ และผู้สมัครควรมีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง


สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด , อินเทอร์เน็ต , คอมพิวเตอร์ , สนามกีฬา , สระว่ายน้ำในร่ม , โรงอาหาร , รอบๆ มหาวิทยาลัยมีร้านค้า , ไปรษณีย์ , ธนาคาร , ร้านอาหาร เป็นต้น


ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย (เงินหยวน RMB)

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน
หลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว 450 9,200 หยวน / เทอม
หลักสูตรภาษาจีน ปริญญาตรี 10,800 / เทอม
**หลักสูตรปริญญาตรีภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ**
ช่วงเวลารับสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานก่อนวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี
ช่วงเวลาเปิดเรียน ต้นเดือนกันยายน และ มีนาคม ของทุกปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. อายุ 18 - 25 ปี
2. สุขภาพแข็งแรง
3. มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนระดับต้น
4. จบการศึกษามัธยมปลายปีที่ 6
ค่าใช้จ่าย ค่าสมัคร 450 หยวน
ค่าเรียน 10,800 หยวนต่อเทอม
ค่าที่พักต่อคนต่อวัน 60 - 100 หยวน
จุดเด่น 1. ไม่ต้องสอบเข้า
2. ระยะเวลาเรียน 4 ปี จบหลักสูตร
3. หากผู้สมัครมีผลการสอบ HSK ระดับ 5 และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่ 2
4. หากผู้สมัครมีผลการสอบ HSK ระดับ 7 และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่ 3


ค่าที่พัก

ห้องพักเดี่ยว 120 หยวน / วัน / คน

ห้องคู่ 70 หยวน / วัน / คน

*ราคาค่าที่พักเมื่อจ่ายเป็นรายเทอม

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก เช่น คอมพิวเตอร์ , อินเทอร์เน็ต , โทรทัศน์ , โทรศัพท์ , ห้องน้ำส่วนตัว , เครื่องปรับอากาศ , โต๊ะ+เก้าอี้อ่านหนังสือ เป็นต้นช่วงเวลายื่นเอกสารการรับสมัคร
** ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน
** ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคม
ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055