Beihang University Banner

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองปักกิ่ง (Beijing)


ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัย Beihang University (buaa) เมืองปักกิ่ง ก่อตั้งเมื่อปี 1952 มีพื้นที่มากกว่า 100 เฮกเตอร์ นับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงด้านอากาศยานและอวกาศแห่งชาติของจีน มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยในหลายสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมการบินและอวกาศ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะเสรี กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ ปรัญชา รวมถึงการศึกษาภาษาต่างประเทศ มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 3300 คน มีห้องทดลองสำคัญแห่งชาติ ศูนย์กลางงานวิจัย โดยสถานที่ตั้งอยู่บริเวณ ถนนวงแหวนรอบที่ 4 การเดินทางสะดวกมีรถประจำทางผ่านหลายสาย และ อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดพื้นที่ประมาณ 24,000 ตารางเมตร ,มีหนังสือมากกว่า 1.2 ล้านเล่ม สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาประกอบด้วยโรงพลศึกษาอันทันสมัย พร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครัน

The Chinese Training Center of Beihang University (CTCBU) ศูนย์ภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1994 มีนักเรียนจากหลายประเทศ เช่น อเมริกา, อิตาลี, ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, อินโดนีเซีย, เกาหลี, ญี่ปุ่น และ นักเรียนไทย เป็นต้น เปิดสอนทั้งหลักสูตรระยะยาว และระยะสั้น ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติกว่า 40 ประเทศ

  1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
    1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

    ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

    การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

    ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ


ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย (เงินหยวน RMB)

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าเล่าเรียน ค่าสมัคร
หลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว 9,000 หยวน / เทอม 400 หยวน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 26,000 หยวน / ปี
หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (4 ปี) 25,000 หยวน / ปี

ค่าที่พัก

ห้องคู่ 55 หยวน / วัน / คน (โทรทัศน์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องครัว)

** ภายในอาคารที่พักมี ห้องซักผ้ารวม และห้องครัวรวม


ช่วงเวลารับสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคม สำหรับเทอมกันยายน ของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนมกราคม สำหรับเทอมมีนาคม ของทุกปี
ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055