Yunnan University of finance & Economics Banner Yunnan University of finance & Economics

สถานที่ตั้งของสถาบัน: คุนหมิง มณฑลยูนนาน (Kunming)


ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัย Yunnan University of finance & Economics ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง โดยจัดให้มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงการจัดให้มีการสอนภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1951 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาด้านธุรกิจ การเงิน การจัดการและเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมี โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันชั้นนำทั้งใน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เป็นต้น

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
  1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

  ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

  การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

  หลักสูตรตัวต่อตัว เริ่มเมื่อคุณต้องการ

  การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ ห้องเรียนกลุ่มเล็ก ห้องละไม่เกิน 10 คน

  ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ

 2. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น
  เป็นหลักสูตรที่เรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีนระยะยาว สมัครเรียนได้ตั้งแต่ 6-12 สัปดาห์ และผู้สมัครควรมีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง


สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด , อินเทอร์เน็ต , คอมพิวเตอร์ , สนามกีฬา , โรงอาหาร , รอบๆ มหาวิทยาลัยมีร้านค้า , ไปรษณีย์ , ธนาคาร , ร้านอาหาร เป็นต้น


ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย (เงินหยวน RMB)

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าเล่าเรียน
หลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว 6,000 หยวน / เทอม
12,000 หยวน / ปี
หลักสูตรภาษาจีน ระยะสั้น 450 หยวน / สัปดาห์
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรพิเศษ (ตัวต่อตัว) 800 หยวน / สัปดาห์

ห้องพักนักศึกษาและค่าใช้จ่าย
ห้องคู่: 40 หยวน / วัน / คน
ห้องเดี่ยว: 70-80 หยวน / วัน
อพาร์ตเมนต์ : USD 10 / วัน (ห้องนอน , เตียงคู่ , ห้องนั่งเล่น , ห้องน้ำ , ห้องครัว)ช่วงเวลารับสมัคร
ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน
ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคมผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Mobile: (081) 703-5288 , Fax: (02) 255-5055