สุภาษิตจีน: คำคมจีน

" ที่ใดมีแสงอาทิตย์ ที่นั่นย่อมมีคนจีน

ที่ใดมีคนจีน ที่นั่นย่อมมีความรุ่งโรจน์ "

( หน่าหลี่โหย่วหยางกวางจิ้วโหย่วจงกว๋อหยืน

หน่าหลี่โหย่วจงกว๋อหยืนจิ้วโหย่วกวางหยาง )" เรารู้ว่าหนังสือไม่ใช่วิธีการที่จะให้คนอื่นมาคิดแทนเรา

ในทางตรงข้าม มันคือเครื่องมือที่กระตุ้นให้เราคิดได้ไกลมากยิ่งขึ้น "" ครูเปิดประตูให้ แต่คุณจะต้องเดินเข้าไปด้วยตัวคุณเอง "" วรรณคดี ย่อมไม่นำไปในทางที่ผิด "" ความหิวแก้ด้วยอาหาร ความเขลาแก้ด้วยการศึกษา "" ถ้าไม่ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นทุกๆ วัน ก็จะล้าหลังลงทุกๆ วัน "" การศึกษาเปรียบเสมือนพายเรือทวนน้ำ ถ้าไม่รุดหน้าก็ถอยหลัง "" เลี้ยงลูกชายโดยไม่ให้การศึกษา ก็เหมือนเลี้ยงลา

เลี้ยงลูกสาวโดยไม่ให้การศึกษา ก็เหมือนเลี้ยงหมู "" เงียบลง คุณจึงจะคิดได้

ถ้าคุณไม่เงียบ คุณจะไม่ได้ยินทุกอย่างที่คนพูดกับคุณ

เพราะว่าใจคุณพะวงอยู่กับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้แล้ว

เรียนรู้ที่จะฟัง ฟังด้วยหัวใจของคุณ "" หนังสือทุกเล่มอ่านอย่างละเอียด แบบขบเคี้ยวเพื่อให้ได้เนื้อแท้ของมัน "" ผู้ใดรู้จักใช้พู่กัน จะไม่ต้องขอทานเขากิน "*** ผู้ที่คัดลอกข้อความในส่วนสุภาษิตจีนนี้ ช่วยให้เครดิตเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับ ***