สุภาษิตจีน: คำคมจีน

" เมื่อพ่อแม่มีชีวิตอยู่ยังไม่เลี้ยงดูท่าน

ครั้นท่านตายไปแล้วทำการเซ่นไหว้

ท่านจะได้รับประโยชน์อันใด "" ทองตีเป็นราคาได้ แต่การศึกษาหาตีราคาได้ไม่ "" ถ้าเขาไม่ฉลาด ก็อย่าอ่านบทกวีให้เขาฟัง ""คนชั้นต่ำแต่มีการศึกษาดี มีประโยชน์ต่อบ้านเมือง

คนชั้นสูงแต่ไร้การศึกษา จะมีประโยชน์อะไร "" ครูเป็นผู้นำทาง แต่การแสดงความรู้ เป็นหน้าที่ของแต่ละคน "" มีหนังสือตั้งเล่มเกวียน ก็ไม่เท่ากับมีครูคนเดียว "" ก้อนดินรวมกันยังกลายเป็นภูเขา น้ำรวมกันยังกลายเป็นแม่น้ำได้ "" ถ้าอดใจโกรธได้ชั่วขณะหนึ่ง ก็จะพ้นความเสียใจได้ถึงร้อยวัน "" คนโลเล ก็เสมือนดาบที่ยังไม่ได้ตีให้เป็นรูป "" มีนาแต่ไม่ไถ ยุ้งฉางก็ว่างเปล่า มีหนังสือแต่ไม่อ่านลูกหลานก็โง่ "*** ผู้ที่คัดลอกข้อความในส่วนสุภาษิตจีนนี้ ช่วยให้เครดิตเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับ ***