สุภาษิตจีน: คำคมจีน

" อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะฤดูใบไม้ผลิจะไม่ย้อนกลับมาอีก "" รุ่นหนึ่งสร้างถนนไว้ อีกรุ่นหนึ่งจะได้เดินถนนนั้น "" ดัดตัวนั้นง่าย แต่ดัดใจนั้นยาก "" การสร้างให้สมบูรณ์ เวลาร้อยปีก็ยังไม่พอ แต่การทำลาย ใช้เวลาวันเดียวก็เกินพอ "" การพูดให้ร้าย ไม่ทำให้คนดีเป็นคนเลว เพราะเมื่อน้ำลด หินก็ยังอยู่ที่เดิม "" คมลิ้นฆ่าคนอย่างชนิดเลือดไม่ออก "" ถ้าดื่มกับเพื่อน เหล้าพันถ้วยยังดูน้อยไป

แต่ถ้าโต้เถียงกับคนอื่น คำพูดเพียงครึ่งประโยชน์ก็มากเกินไป "" ถ้าไม่มีกระจกเงา ผู้หญิงก็จะไม่ทราบว่าแป้งที่หน้าเรียบร้อยหรือไม่

ถ้าไม่มีเพื่อนแท้ ปัญญาชนก็ไม่อาจรู้ถึงความผิดของตนได้ "" คนมักเล็งเห็นแต่ผลได้ ไม่เห็นผลเสีย "" ผู้ที่อดกลั้นความอยากได้ ย่อมไม่มีหนี้ "*** ผู้ที่คัดลอกข้อความในส่วนสุภาษิตจีนนี้ ช่วยให้เครดิตเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับ ***