สุภาษิตจีน: คำคมจีน

" ทุกคนเคยทำผิด ม้าทุกตัวเคยหกล้ม "" ปัดเป่าความยุ่งยากได้ครั้งหนึ่ง ความยุ่งยากจะมาอีกร้อยครั้งก็ปัดเป่าได้ "" ผู้ขาดความชำนาญ ย่อมจะไม่ฉลาดขึ้น "" ได้ฟังไม่ดีเท่าได้เห็น "" ผู้ที่มีจมูกแดง อาจไม่ใช่คนเมา แต่เขาจะถูกเรียกว่าขี้เมา "" ได้ฟังเขาบอก สู้ประสบด้วยตนเองไม่ได้ "*** ผู้ที่คัดลอกข้อความในส่วนสุภาษิตจีนนี้ ช่วยให้เครดิตเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับ ***