สุภาษิตจีน: คำคมจีน

" คนฉลาดที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ยังไม่เท่ากับคนที่ทำงานสิ่งเดียวด้วยมือตนเอง "" โชคไม่เคยมาคู่ เคราะห์ก็ไม่เคยมาเดี่ยว "" คนเรามิใช่จะมีโชคเรื่อยไป ดอกไม้มิใช่จะบานอยู่ตลอดไป "" อย่าวางใจในโชคของท่านที่มีอยู่ จงเตรียมตัวไว้เมื่อเวลาโชคจะพรากไป "" เมื่อโชคดีก็บังคับปิศาจได้ เมื่อโชคร้ายปิศาจก็บังคับท่านได้ "" ถอยหลังเพียงก้าวเดียว ทะเลนั้นดูก็กว้าง ทั้งนภางค์ก็แลสดใส "*** ผู้ที่คัดลอกข้อความในส่วนสุภาษิตจีนนี้ ช่วยให้เครดิตเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับ ***