University of International Business and Economic Banner

หลักสูตรปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษ (2 ปี)
INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAM IN APPLIED ECONOMICS (AE)

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ (UIBE)

Master Brochure 2010-2011

ประวัติโดยย่อ

          มหาวิทยาลัย UIBE มีชื่อย่อภาษาจีนว่า "จิงเม่า" เป็นสถาบันการศึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศแห่งแรกของจีน และจัดเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านธุรกิจอันดับหนึ่งในปักกิ่ง โดยมีประวัติย้อนหลังไปในปี พ.ศ. 2494 เมื่อมีการก่อตั้งสถาบันการศึกษาด้านการค้าที่ตงซีจิวเทียว ย่านไชน่าทาวน์ กรุงปักกิ่ง โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการค้า และสถาบันการศึกษาดังกล่าวนี้ได้ย้ายไปอยู่ที่เชียนมาชาง ย่านกูเหลา ต้าเจียเก่าในปี พ.ศ. 2495 ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างของสถาบันการศึกษาให้สูงขึ้นในปี พ.ศ. 2496 โดยคณะการค้าระหว่างประเทศประกอบด้วยสมาชิก 10 ท่านจากสถาบันกลางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์และสมาชิก 7 คณะจากสถาบันเศรษฐศาสตร์และการเงินเซี่ยงไฮ้ถูกย้ายไปที่สถาบันการศึกษาดังกล่าว ในปีเดียวกันนี้มีการเปลี่ยนชื่อสถาบันการศึกษาดังกล่าวไปเป็น สถาบันการศึกษาด้านการค้ากับต่างประเทศของปักกิ่ง
ในปี พ.ศ. 2497 มีการไปรวมกับแผนกการศึกษาและการค้าระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเหยินเหมิน เพื่อตั้งเป็น สถาบันการค้าระหว่างประเทศของปักกิ่ง (BIFT)

ในปี พ.ศ. 2503 มีการย้ายสถานที่ตั้งของ BIFT ไปที่เชอตาวโกวแถบชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงปักกิ่ง เป็นเวลา 4 ปี หลังจากที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2513 BIFT ก็ถูกปิด และได้เปิดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2516 ซึ่งมีสตูดิโอภาพยนตร์ปักกิ่งตั้งอยู่ก่อนแล้วภายในบริเวณสถาบัน ในปี พ.ศ. 2527 BIFT ได้รับการยกระดับให้เป็นมหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ โดยมีการปรับโครงสร้างครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2543 โดยสถาบันการเงินและการธนาคารของจีนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ UIBE

นับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้ง UIBE เป็นต้นมา UIBE จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งความสัมพันธ์ที่มีมานานนี้ทำให้ธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาของ UIBE มีเป็นรูปแบบพิเศษเฉพาะตัว ตลอดระยะเวลา 52 ปีของประวัติความเป็นมานี้ UIBE มีความตั้งใจอย่างต่อเนื่องในการผลักดันให้จีนได้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลก และใช้ทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์นี้ให้นักศึกษาได้รับข้อได้เปรียบ ซึ่งมหาวิทยาลัยน้อยแห่งจะมีให้ได้

UIBE รับหน้าที่ในการสอนและวิจัยโครงการต่างๆ ให้กับโครงสร้างสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้ :
- สถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ และการค้าระหว่างประเทศ
The department of international students - สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ
- สถาบันบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
- สถาบันการศึกษาด้านกฎหมาย
- สถาบันการพัฒนาจีน-เยอรมัน
- สถาบันการศึกษาต่อเนื่อง
- สถาบันมนุษยศาสตร์และการบริหารชุมชน
- สถาบันการจัดการข้อมูล ปัจจุบันมีนักศึกษาสมัครเรียนกับ UIBE

ค่าใช้จ่าย

1. ค่าเรียน 2,680 หยวน / หน่วยกิจ
(รวมหน่วยกิจตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิจ หรือ ประมาณ 100,000 หยวน)
2. ค่าที่พักประมาณ 45 - 80 หยวน / วัน / คน
3. ค่าหนังสือประมาณ 500 หยวน / ปี

หลักฐานการสมัคร 1. ใบแสดงผลการศึกษา ฉบับจริง (Transcript) และ เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 8 ใบ

3. สำเนาหนังสือเดินทาง (เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

4. ผลสอบ TOEFL 550 คะแนน ขึ้นไป สำหรับ paper based หรือ 213 คะแนน สำหรับ computer based หรือ 5.5 IELTS

5. เอกสารลงนามผู้ค้ำประกันหรือผู้ปกครอง (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ WLC) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ลงนามการค้ำประกัน

6. จดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ

ระยะเวลาเรียน ใช้ระยะเวลา 1-2 ปี โดย 1 ปี แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 ภาค ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1. กันยายน - ธันวาคม (เรียนประมาณ 14 สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 2. มกราคม - พฤษภาคม (เรียนประมาณ 18 สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 3. พฤษภาคม - กรกฎาคม (เรียนประมาณ 8 สัปดาห์)
วันปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม สำหรับภาคกันยายน ของทุกปี
วันที่ 15 ตุลาคม สำหรับภาคกุมภาพันธ์ ของทุกปี
หากผู้สนใจต้องการสมัครแบบด่วน (หลังวันปิดรับสมัคร) ติดต่อ K.ชาญ โทร. 081-7035288

รายละเอียดการเรียน
นักศึกษาต้องเก็บหน่วยกิจให้ครบ 37 หน่วยกิจ จากวิชาบังคับ 12 หน่วยกิจ วิชาเฉพาะสาขา 5 หน่วยกิจ วิชาเลือก 20 หน่วยกิจ และ ไม่มีการทำวิทยานิพนธ์สำหรับหลักสูตรนี้ หรือ นักศึกษาอาจเลือกทำวิทยานิพนธ์โดย คิดเทียบเท่า 6 หน่วยกิจในวิชาเลือก ซึ่งจะมีการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาให้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำวิทยานิพนธ์

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการทำ Course work ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 60 จากคะแนนเต็ม 100 จะได้รับการพิจารณาจบการศึกษาในหลักสูตร

รายละเอียดวิชา
วิชาบังคับ 12 หน่วยกิจ
AE501 Microeconomic Theory (4 credits)
AE502 Macroeconomic Analysis (4 credits)
AE503? Econometrics (4 credits)

วิชาเฉพาะสาขา 5 หน่วยกิจ
AE510 International Trade Theory (3 credits)
AE520 Corporate Finance (3 credits)
AE530 Industrial Organization (3 credits)
One of field courses plus a two-credit course which relates to the field course.

วิชาเลือก 20 หน่วยกิจ
AE401 Microeconomics 1
AE402 Microeconomics 2
AE403 Econometrics
AE504 Mathematical Economics
AE511 Import /Export Management
AE512 Seminar in China's Trade and FDI Policies
AE514 Selected topics in International Trade
AE515 International Politics of China
AE516 Selected Topics in WTO and China
AE521 Investment Analysis
AE522 Financial Economics Prerequisites: AE502 and AE503
AE523 China's Financial Markets
AE524 Topics in Corporate Finance Prerequisite: AE520
AE525 Topics in Empirical Finance Prerequisites: AE520 and AE503
AE531 Topics in Chinese Business Laws
AE532 Topics on Chinese Logistics
AE540 Seminar Series on the Chinese Economy
AE541 Transportation and Logistics
AE542 China's Agricultural Policy
AE543 Urban Economics Theory, Policy and Chinese Cases
AE544 How to do Business in China
AE545 Environment Econimics
AE546 Applied Econometrics Prerequisite: AE503
AE548 Deng Xiaoping Theory
AE549 China's Economic & Business System
AE527 Topics in Financial derivatives
AE513 International Finance

วิชาเลือกเสรี (ไม่คิดค่าเรียนและไม่เก็บหน่วยกิจ)
CH590 Introductory Chinese Mandarin
CH591 Intermediate Chinese Mandarin
CH592 Advanced Chinese Mandarinความต้องการของหลักสูตร
นักศึกษาทุกคนในหลักสูตรมหาบัณฑิตระดับนานาชาติ จะต้องเรียนวิชาต่อไปนี้

1) วิชาบังคับ
นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาบังคับ 3 วิชา (วิชาละ 4 หน่วยกิต) ได้แก่ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐมิติ

2) วิชาเลือกบังคับ
นอกจากนี้ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องเลือกสาขาที่สนใจเพียงสาขาเดียวจาก 3 สาขาวิชา และต้องเรียน 2 วิชาจากสาขาที่เลือก

ก. นักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกวิชาการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) เป็นวิชาเฉพาะ จะต้องเรียนวิชานโยบายและทฤษฎีว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต) และอีกหนึ่งรายวิชา (อย่างต่ำ 2 หน่วยกิต) ในสาขาวิชาที่เลือกซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการหลักสูตร

ข. นักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกวิชาการเงิน (Finance) เป็นวิชาเฉพาะ จะต้องเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (3 หน่วยกิต) และอีกหนึ่งรายวิชา (อย่างต่ำ 2 หน่วยกิต) ในสาขาวิชาที่เลือก ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการหลักสูตร

ค. นักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics) จะต้องเรียนวิชาองค์การอุตสาหกรรม (3 หน่วยกิต) และอีกหนึ่งรายวิชา (อย่างต่ำ 2 หน่วยกิต) ในสาขาวิชาที่เลือก ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการหลักสูตร

3) ความต้องการอื่นๆ
นอกจากนี้ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องเลือกเรียนและต้องเรียนจบวิชาต่อไปนี้ 1 รายวิชา

 • 20 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดให้เลือก โดยผ่านการอนุมัติจากผู้อำนวยการหลักสูตร หรือ
 • วิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต และ 14 หน่วยกิตหลังจากสำเร็จหลักสูตร

วิทยานิพนธ์ดังกล่าวควรมีความสัมพันธ์กับวิชาเอกของนักศึกษา ในสาขาที่เรียนและมุ่งประเด็นเฉพาะส่วนของจีน โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษา แต่ละคนเป็นผู้อนุมัติหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์ดังกล่าว และความยาวของวิทยานิพนธ์ต้องไม่เกิน 20,000 คำ

4) ประกาศนียบัตรรายวิชา
นักศึกษาที่เรียนจบเพียงบางส่วนของวิชาที่ต้องเรียน หรือวิชาบังคับ หรือวิชาเลือกบังคับโดยที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญา ก็จะได้รับเป็นประกาศนียบัตรเป็นรายวิชาไป

1) วิชาบังคับ

 • ทฤษฎีเศรษฐศตร์จุลภาค
 • การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
 • เศรษฐมิติ

2) วิชาเลือกบังคับ

 • องค์การอุตสาหกรรม
 • นโยบายและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน

3) วิชาเลือก

 • นโยบายและทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ
 • รายวิชาที่ให้เลือกในหมวดการค้าระหว่างประเทศ
 • การสัมมนาการค้าของจีนและFDI
 • การเงินในรูปแบบบริษัทจำกัด
 • รายวิชาที่ให้เลือกหมวดการเงินจากการสังเกตการณ์
 • การวิเคราะห์การลงทุน
 • รายวิชานโยบายทางการเงินของบริษัทจำกัด
 • ตลาดการเงินจีน
 • นโยบายเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม
 • การเงินสาธารณะ
 • เศรษฐศาสตร์ระดับเมือง เขต และภูมิภาค
 • นโยบายการประหยัดสิ่งแวดล้อม
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติประยุกต์
 • รายวิชาที่ให้เลือกหมวดการทำธุรกิจกับชาวจีน
 • ชุดการสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจจีน
 • การขนส่งและตู้สินค้า
 • การบริหารการนำเข้าและส่งออก
 • นโยบายด้านการเกษตรของจีน
 • รายวิชาในหมวดกฏหมายธุรกิจของจีน
 • แนวความคิดเหมาเจ๋อตงและทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิง


Master Brochure 2010-2011

ใบสมัคร Download ที่นี่


ขอแนะนำหลักสูตร

International Graduate Program in MBA
หลักสูตรปริญญาโท MBA

International Graduate program in International Business (IGPIB)

International Development (ID)ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055