Shanghai University of Finance and Economic Banner

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองเซี่ยงไฮ้ (Shanghai)


ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัย Shanghai University of Finance and Economice ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1917 ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง ที่จัดให้มีการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และรวมถึงการจัดให้มีการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และมีความเชี่ยวชาญการเรียน การสอน การเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการ รวมทั้งภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
  1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

  ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

  การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

  ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ

 2. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (บรรยายจีน) | China Business Studies Program
  - ผู้สมัครอายุระหว่าง 18 - 60 ปี
  - จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
  - ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานภาษาจีนระดับกลาง


สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด , อินเทอร์เน็ต , คอมพิวเตอร์ , สนามกีฬา , สระว่ายน้ำในร่ม , โรงอาหาร , รอบๆ มหาวิทยาลัยมีร้านค้า , ไปรษณีย์ , ธนาคาร , ร้านอาหาร เป็นต้นค่าที่พัก
ห้องคู่: 42 หยวน / วัน / คน

* ราคานี้ไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟ *
ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวมค่าเล่าเรียน และ ระยะเวลาในการเรียนจบหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าเล่าเรียน ค่าสมัคร
หลักสูตรภาษาจีน 9,000 หยวน / เทอม 415 หยวน
หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
ปริญญาตรี 12,000 - 13,000 หยวน / เทอม

หลักสูตร คุณสมบัติ
หลักสูตรภาษา - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- อายุต่ำกว่า 45 ปี สุขภาพแข็งแรง

ปริญญาตรี

- มีพื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสม HSK ระดับ 6ช่วงเวลายื่นเอกสารการรับสมัคร
** ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน
** ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคมผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055