Shenzhen University Banner

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองเซินเจิ้น (Shenzhen)


ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัย เซินเจิ้น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1983 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่มีชื่อเสียง ในเซินเจิ้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเซินเจิ้น อยู่เขต Nanshan มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น เหมาะกับการเรียนอย่างมาก

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอน 48 สาขา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อธิเช่น ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการและภาษาต่างประเทศ เป็นต้น มีอาจารย์ประมาณ 1,400 ท่าน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นศูนย์สอบ HSK ประจำเมือง Shenzhen

  1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
    1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

    ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

    การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

    ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ


สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ สนามกีฬา โรงอาหาร รอบๆ มหาวิทยาลัยมีร้านค้าเล็กๆ ไปรษณีย์ เป็นต้น


ห้องพักนักศึกษาและค่าใช้จ่าย
ห้องเดี่ยว: 6,500 หยวน/เทอม/คน หรือ 60 หยวน/วัน/คน
ห้องคู่: 3,980 หยวน/เทอม/คน หรือ 35 หยวน/วัน/คน


*ค่าที่พักนี้ไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟ*
*สิ่งอำนวยความสะดวก:
ภายในห้องพัก เช่น ห้องน้ำ โทรทัศน์ ตู้เย็น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
ภายในอาคารที่พัก เช่น ห้องซักผ้า ไมโครเวฟ คอฟฟี่ช๊อป ห้องอ่านหนังสือ เป็นต้น


ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย (เงินหยวน RMB)

ค่าเรียน ค่าสมัคร
หลักสูตรภาษา 8,000 หยวน / เทอม 250 หยวน

ค่าหนังสือ ประมาณ 200 หยวน/เทอม

ค่าอาหาร ด้วยบัตรอาหาร (IC card) ในโรงอาหาร ราคาประมาณ 15-20 หยวน/วัน/คน


ช่วงเวลายื่นเอกสารการรับสมัคร
** ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน
** ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคมSchedule for Chinese Program for International Students
Spring Semester(2008)
February 25-27 Registration and tuition payment
February 28 Physical examination
February 29 Opening ceremony and orientation
March 3 Class begins
April 19 Spring Outing (subject to the weather)
May 1-3 Spring Holiday (May Day Holidays)
May 14-16 Mid-term test
June30-July 2 Final examination
June 30-July 7 To return student ID card, Library card and deposit for those students who want to end their study
July 7 Graduation ceremony
July 8 Summer Vacation starts
July 8-9 Registration and tuition payment for Summer Chinese Courses
July10-August 6 Summer Chinese Courses (4 weeks)
July10-August 27 Summer Chinese Courses (7 Weeks)


ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (+66) 02-255-4084-5 , Fax: (+66) 02-255-5055