Donghua University Banner

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองเซี่ยงไฮ้ (Shanghai)


ประวัติโดยย่อ

Donghua University ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1951 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการของจีน ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง ที่จัดให้มีการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 47 สาขา ระดับปริญญาโท 61 สาขา ระดับปริญญาเอก 29 สาขา คณะที่เปิดสอนมี 18 คณะ เช่น คณะภาษาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น และ รวมถึงจัดให้มีการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งในปัจจุบัน มีนักศึกษาต่างชาติที่มาจาก 80 กว่าประเทศ ประมาณ 600 กว่าคน

 1. หลักสูตรภาษาจีน สำหรับชาวต่างชาติ การเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ระดับ

  1. ระดับต้น คือเริ่มจากผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเลย จนถึงสามารถสนทนาเรื่องในชีวิตประจำวัน อย่างง่ายได้ ไปจนถึงเริ่มการสื่อสาร ที่ซับซ้อนมากขึ้น

  2. ระดับกลาง การสอนทักษะพื้นฐานรวม (ไวยากรณ์) การฟัง สนทนา การเขียนบทความ และ การอ่านหนังสือพิมพ์

  3. ระดับสูง เป็นการเรียนภาษาจีนระดับสูง เรียนการฟัง อ่านหนังสือพิมพ์ ไวยกรณ์จีน การพูด เขียนเรียงความ สังคมจีน

 2. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
  1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

  ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

  การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

  ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ


สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด , อินเทอร์เน็ต , สนามกีฬา , โรงอาหาร , รอบๆ มหาวิทยาลัยมีร้านค้า , ไปรษณีย์ , ธนาคาร , ร้านอาหาร เป็นต้น


ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย (เงินหยวน RMB)

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าเล่าเรียน ปริญญาตรี ค่าสมัคร
หลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว 8,200 หยวน / เทอม 20,600 หยวน / ปี 420 หยวน

ค่าที่พัก

ประเภทห้องพัก ราคา / วัน / คน สิ่งอำนวยความภายในห้องพัก
ห้องเดี่ยว 80 หยวน เครื่องนอน โทรทัศน์ โทรศัพท์ ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำส่วนตัว
ห้องเดี่ยว 50 หยวน เครื่องนอน โทรทัศน์ โทรศัพท์ ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำรวม
ห้องคู่ 45 หยวน เครื่องนอน โทรทัศน์ โทรศัพท์ ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำส่วนตัว

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารที่พัก เช่น ห้องครัวรวม ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ช่วงเวลายื่นเอกสารการรับสมัคร

** ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน

** ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคมผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055