Anhui University Banner

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองเหอเฟย์ มณฑลอันฮุย (Hefei)


ประวัติโดยย่อ

Anhui University ก่อตั้งขึ้นเมื่อในปี ค.ศ. 1928 ตั้งอยู่ในเมือง Hefei ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑล Anhui Anhui University เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งของจีนในภูมิภาคที่สำคัญ เปิดสอนระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท หลายสาขาภายใต้โครงการแห่งชาติ "211 Project" มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศกว่า 40 แห่ง เป็นอีกแห่งที่สอนหลักสูตรภาษาจีน

  1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
    1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

    ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

    การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

    ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ


สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องอ่านหนังสือ ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ห้องปฎิบัติการทางภาษา ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องออกกำลังกาย ห้องซักรีด ห้องอาหาร เป็นต้น นอกมหาวิทยาลัยมีร้านอาหารจำนวนมาก ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลี

ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย (เงินหยวน RMB)

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าเล่าเรียน
หลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว ต่อปี 15,000
หลักสูตรภาษาจีน ระยะสั้น ต่อสัปดาห์ 480
ปริญญาตรี ต่อปี 18,000

ห้องพักนักศึกษาและค่าใช้จ่าย
ห้องคู่ A : USD 3 / วัน (เครื่องปรับอากาศ , โทรทัศน์สี , โทรศัพท์ , ห้องน้ำ)
ห้องคู่ B : USD 7 / วัน (เครื่องปรับอากาศ , โทรทัศน์สี , โทรศัพท์ , ห้องน้ำ)
อพาร์ตเมนต์ : USD 10 / วัน (ห้องนอน , เตียงคู่ , ห้องนั่งเล่น , ห้องน้ำ , ห้องครัว)


ช่วงเวลารับสมัคร
ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน ของทุกปี
ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคม ของปีถัดไปผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Mobile: (081) 703-5288 , Fax: (02) 255-5055