Kunming Chinese CAMP | คุนหมิง ไชนีส แคมป์
คุนหมิง ประเทศจีน

โครงการ Chinese Camp ณ คุนหมิง ประเทศจีน โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการภูเขาซีซาน
อาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร


ช่วงบ่ายเที่ยว หมู่บ้านสิบสองปันนา
วันพิธีมอบประกาศนียบัตร (กล่าวอวยพร-อำลา-อาลัย...)

รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านการสอบแล้ว โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย


ร่วมกันมอบของที่ระลึก ให้มหาวิทยาลัย


รูปหมู่ที่ระลึก ก่อนเดินทางกลับ


นั่งรถสู่สนามบินคุนหมิง กลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ไชโย...ไชโย... ไชโย...