Kunming Chinese CAMP | คุนหมิง ไชนีส แคมป์
คุนหมิง ประเทศจีน

โครงการ Chinese Camp ณ คุนหมิง ประเทศจีน โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ


บะหมี่ในตำนาน "กั้วเฉียวหมี่เซี่ยน" หรือบะหมี่ข้ามสะพาน