Kunming Chinese CAMP | คุนหมิง ไชนีส แคมป์
คุนหมิง ประเทศจีน

โครงการ Chinese Camp ณ คุนหมิง ประเทศจีน โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
วิชาวาดภาพจีน

ตลาดนัด


เกี้ยวแถวมหาวิทยาลัย


วิชาทำอาหารจีน
ชิมผลงาน