Kunming Chinese CAMP | คุนหมิง ไชนีส แคมป์
คุนหมิง ประเทศจีน

โครงการ Chinese Camp ณ คุนหมิง ประเทศจีน โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
การแสดงนิทรรศการหินแปลก วัตถุโบราณทางด้านวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากโบราณ
และศิลปะแกะสลักไม้จิ่วเซียง
กลับด้วยกระเช้าลอยฟ้า


พักทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่ายเที่ยวที่ป่าหินอาหารมื้อเย็น พร้อมโชว์การแสดง