Kunming Chinese CAMP | คุนหมิง ไชนีส แคมป์
คุนหมิง ประเทศจีน

โครงการ Chinese Camp ณ คุนหมิง ประเทศจีน โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ


แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระดับโรงเรียนมัธยมของจีน พาเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ