ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2560
โดย WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเป่ยจิงเหลียนเหอ
Beijing Union University

หนังสือรับรองอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงว่า
WLC เป็นผู้จัดโครงการอบรมภาษาจีน ระยะสั้น

โดยมหาวิทยาลัยเป่ยจิงเหลียนเหอ
วิทยาเขตนานาชาติ


ภาพโครงการครั้งที่ผ่านมา ชมภาพรวมทัศนศึกษาเกาหลี

ที่พักอาจเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ติดต่อ
โดยมาตราฐานตามในรูปหรือเทียบเท่า

อุ่นใจเพราะมีเจ้าหน้าที่คนไทยที่มีความชำนาญด้านภาษา ประสบการณ์ และความดูแลเอาใจใส่ พร้อมอาจารย์มหาวิทยาลัยดูแลตลอดโครงการ เดินทางโดย

Click for Beijing, BeiJing Forecast
พยากรณ์อากาศ เมืองปักกิ่ง


วัตถุประสงค์ของโครงการทัศนศึกษา
  1. เรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพจากอาจารย์ชาวจีน พร้อมรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย
  2. ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พร้อมได้ประสบการณ์ใช้ภาษากับชาวจีนโดยตรง
  3. เข้าใจวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา รู้จักประเทศจีนจากประวัติศาสตร์ที่มีมากว่า 5,000 ปี
  4. เพื่อเป็นแนวทางเรียนต่อประเทศจีนในอนาคต

ประวัติโดยย่อ

         ก่อตั้งเมื่อปี 1978 ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของวิทยาลัยต่างๆ 11 แห่ง มีสาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีกว่า 70 หลักสูตร
ในสาขามนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ ภาษาต่างประเทศ และการสอน แผนกหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย
จัดหาสภาพแวดล้อมที่ดีไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งยังมีโครงการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน และสถาบันศึกษาของประเทศต่างๆ มากมาย ทั้งจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นต้น

         โดยมีทั้งอาจารย์ และนักเรียนต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยนเดินทางมาเข้าร่วมทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมทั้งทำการสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มากมาย มีคณาจารย์ จำนวน 1,200 กว่าท่าน

         หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ใช้ตำราเรียนของทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) เป็นแบบเรียนมาตรฐาน
อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่มาจาก มหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง (Beijing Normal University) และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
(Beijing Language and Culture University) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนต่างชาติ

หลักสูตร : เรียนภาษาจีนที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน และการท่องเที่ยวในประเทศจีน รวม 60 ชั่วโมง ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ชาวจีนจากมหาวิทยาลัย Beijing Union University ( ใช้ภาษาจีน - อังกฤษในการสอน )

ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในด้านภาษาจีน เมื่อเดินทางถึงจะมีการทดสอบแบ่งระดับความรู้ด้านภาษาจีน และจัดแบ่งเป็นระดับชั้นตามความเหมาะสม


กิจกรรม :
ภาคเช้า : เรียนภาษาจีน วันละ 3 ชั่วโมง ( จันทร์ - ศุกร์ )
ภาคบ่าย : เรียนวิชาศิลปะและวัฒนธรรมจีน วันละ 2 ชั่วโมง เช่น พู่กันจีน วาดภาพจีน ไทเก็ก(Taiji Quan) Wushu
ทำอาหารจีน ศิลปะตัดกระดาษจีน ผูกเชือกจีน เป็นต้น

**หากเป็นนักเรียนเก่าที่เคยเรียนวิชาศิลปะและวัฒนธรรมจีนมาจากปีก่อน สามารถศึกษาในระดับสูงขึ้นไปได้**

วันหยุดสุดสัปดาห์ทัศนศึกษา ตามสถานที่น่าสนใจ สัมผัสวัฒนธรรมจีน และชมย่านธุรกิจสำคัญ รวมถึงทัศนศึกษานอกเมืองปักกิ่ง
และชิมเป็ดปักกิ่งอาหารอันเลื่องชื่อ


ตารางเรียนภาษาจีน กิจกรรม และทัศนศึกษา ปี 2560
วัน/เดือน 08:15 - 12:00 14:00 - 16:00
24/4 เวลา 21:30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เดินทางจากกรุงเทพ - ปักกิ่ง
โดยสายการบินไทยTG 674
25/4 ปฐมนิเทศ, จัดห้องเรียนตามระดับความรู้ภาษาจีน
พร้อมรับหนังสือเรียน
ทัศนศึกษารอบมหาวิทยาลัย , ซื้อของใช้ที่จำเป็น
26/4 ภาษาจีน ( ฝึกทักษะสนทนา ฟัง อ่าน เขียน ) วิชาศิลปะตัดกระดาษจีน
27/4 ภาษาจีน ( ฝึกทักษะสนทนา ฟัง อ่าน เขียน ) วิชาพู่กันจีน
28/4 ภาษาจีน ( ฝึกทักษะสนทนา ฟัง อ่าน เขียน ) กิจกรรมทำอาหารจีน
29/4 ทัศนศึกษากำแพงเมืองจีน และ ชมสนามกีฬาโอลิมปิก
30/4 ทัศนศึกษาวัดลามะ (หย่งเหอกง) พิเศษ! ชิมเป็ดปักกิ่ง
1/5 ภาษาจีน ( ฝึกทักษะสนทนา ฟัง อ่าน เขียน ) วิชารำมวยไทเก๊ก หรือ กังฟูจีน
2/5 ภาษาจีน ( ฝึกทักษะสนทนา ฟัง อ่าน เขียน ) วิชาวาดภาพจีน
3/5 ภาษาจีน ( ฝึกทักษะสนทนา ฟัง อ่าน เขียน ) วิชาผูกเชือกจีน
4/5 ภาษาจีน ( ฝึกทักษะสนทนา ฟัง อ่าน เขียน ) กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักเรียนไทย-จีน
5/5 ทดสอบภาษาจีน พิธีรับประกาศนียบัตรโดยมหาวิทยาลัย
6/5 เยี่ยมชมพระราชวังต้องห้าม ( กู้กง ) และ จัตุรัสเทียนอันเหมิน และ
ชมตลาดนัดจัตุจักรเมืองปักกิ่ง (Qianmen Street)
7/5 ชมหอบวงสรวงเทียนถาน ( หอบูชาฟ้า ) และ ตลาดหงเฉียว , พร้อมจัดเตรียมกระเป๋าสัมภาระ
8/5 รับประทานอาหารเช้า + กลางวัน และ เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
โดยสายการบินไทยTG 615 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 21:15 น.

Download ใบสมัครที่นี่แหล่งทัศนศึกษา : ชมประเทศจีนในแง่มุมต่างๆ ครบทุกรูปแบบในสถานที่น่าสนใจ หลากสไตส์ อาทิ

กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกสร้างด้วยแรงงานคนนับหมื่นนับแสนคน ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อกว่า 2,200 ปีก่อน โดยจักรพรรดิฉินซี ฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ฉิน ผู้รวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่น มีความยาว 6,350 กม. ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 5 มณฑล 2 แคว้นการปกครองตลอดไปจนถึงทะเลทรายโกบี
“ กำแพงหมื่นลี้ ” ว่ากันว่าหากใช้วัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงทั้งหมดนี้มาสร้างกำแพงใหม่ที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร ก็จะได้ความยาวถึง 1 รอบโลก


จตุรัสเทียนอันเหมิน ได้ชื่อว่าเป็นจตุรัสที่มีพื้นที่กว้างขวางที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ผ่านชมอนุสาวรีย์วีรชน ศาลามหาประชาคม อนุสรณ์สถานรำลึกเหมาเจ๋อตุง พร้อมชมตึกรัฐสภา และศาลาประชาชนที่ยิ่งใหญ่งดงาม

พระราชวังต้องห้าม "กู้กง" นครต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกที่มีพื้นที่ถึง 720,000 ตร.ม. วัดโดยรอบกำแพงเป็นระยะทาง 6 กม. สร้างขึ้นเมื่อ 600 ปีก่อน เป็นที่ประทับของจักรพรรดิจีนสมัยราชวงศ์ หมิงและแมนจู 24 รัชกาล มีห้องหับต่าง ๆ มากถึง 8,706 ห้อง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ชมหอ บวงสรวงเทียนถาน ที่ใช้ในการสร้างถึง 14 ปี ในสมัยโบราณใช้เป็นที่สำหรับฮ่องเต้ในการประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิ ว่ากันว่า ณ ที่แท่นบวงสรวงนั้น สามารถส่งเสียงดังไปได้ถึงสรวงสวรรค์ พร้อมชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่งดงาม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

วัดลามะ "หย่งเหอกง" ซึ่งในสมัยก่อนสถานที่แห่งนี้ เคยเป็นพระราชวังเก่าแก่ที่ประทับของชายสี่ หรือจักรพรรดิหย่งเจิ้นแห่งราชวงค์แมนจู ผู้ที่มีความศรัทธาในศาสนาพุทธนิกายลามะ เมื่อพระองค์ได้เป็นจักรพรรดิ จึงมอบวังให้ดัดแปลงเป็นวัดลามะขนาดใหญ่ ภายในวัดประดิษฐานพระโพธิสัตย์รูปแกะสลักจากไม้ด้านเดี่ยวสูง 28 เมตรตลาดหงเฉียว ให้ท่านเลือกซื้อจับจ่ายอย่างอิสระ ของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก


ตลาดนัดจตุจักร ถนนเฉียนเหมิน (Qianmen Street) มีร้านค้ามากมายที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณ สถาปัตยกรรมบนถนนสายนี้ รัฐบาลปักกิ่ง ได้ศึกษาและซ่อมแซมอาคาร ใช้เวลาประมาณสองปี โดยใช้ภาพถ่ายจากปี ค.ศ. 1920 – 1930 เพื่อการอ้างอิงให้ได้บรรยากาศแบบดั้งเดิม (น้องๆ จะได้เห็นสินค้าต่างๆ ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน)


สนามกีฬาโอลิมปิก (Bird's Nest) ออกแบบโดย Herzog&de Meuron ชาวสวิสเซอร์แลนด์ มี 91,000 ที่นั่ง เป็นสนามกีฬาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุด รูปทรงรังนก ภายในอัฒจันทร์มีลักษณะสีแดง คล้ายพระราชวังโบราณ "กูกง" ซึ่งให้ความรู้สึกงดงามแบบตะวันออก

กำหนดเดินทาง : วันที่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2560

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ : รับจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า

สถานะของโครงการ : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ หรือ จนกว่าที่นั่งครบตามจำนวน

*ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการเพียง 54,900 บาท:

*สิ่งอำนวยความสะดวก : สนามกีฬา, โรงอาหาร, มินิมารท์, รอบๆ มหาวิทยาลัยมี ร้านค้า,ไปรษณีย์,
ตลาด, อินเทอร์เน็ต, ธนาคาร, ร้านอาหาร, KFC, ซูเปอร์มาเก็ต, ห้างสรรพสินค้า, สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น


*ราคารวมถึง*

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน และ ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าที่พักของมหาวิทยาลัย (พักห้องละ 2 ท่าน)
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง
- ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ ทุกวัน (จัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน) วันหยุดออกทัศนศึกษา จัดเลี้ยงภัตตาคาร
- ค่าลงทะเบียนเรียน , ค่าเล่าเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียนในวิชากิจกรรม , ค่าหนังสือ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
- ค่ารถรับ - ส่งสนามบิน และทัศนศึกษาตามรายการระบุ
- ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าเจ้าหน้าที่คนไทยอำนวยความสะดวกและดูแลตลอดโครงการ


*ราคานี้ไม่รวม*
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าเกิน ( จำกัด 20 กิโลกรัม ต่อคน )

คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุตั้งแต่ 12 - 28 ปี
- สุขภาพแข็งแรง
- ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพราะมีการทดสอบแบ่งชั้นเรียนตามพื้นฐานภาษาแต่ละท่าน
(หากไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน จะจัดให้อยู่ในชั้นสำหรับผู้เริ่มเรียน)


**เอกสารในการสมัคร :
1. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ )
3. กรณีเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ต้องใช้สำเนาสูติบัตร และสำเนาบัตรประชาชนบิดา – มารดา พร้อมเซ็นรับรองอนุญาตเข้าร่วมโครงการและระบุวันที่เดินทาง **กรณีบิดา - มารดาหย่าร้างกัน ต้องใช้สำเนาใบหย่าและใบรับรองการเลี้ยงดูบุตร และหากเปลี่ยนชื่อ-สกุลต้องใช้สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล**
4. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าที่มีการต่ออายุ , หน้าที่มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
(ต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันออกเดินทาง)


เงื่อนไขการชำระเงิน :
1. สำรองที่นั่ง 10,000 บาท ชำระในวันสมัคร ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำไม่ว่าในกรณีใดๆ
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันที่ 10 มีนาคม 2560 หากเกินกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์


การชำระเงิน : โอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี นภา ธีระธนานนท์
. ธนาคาร ประเภท สาขา หมายเลขบัญชี
กสิกรไทย ออมทรัพย์ พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ 009-1-14750-5
กรุงเทพ ออมทรัพย์ พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า 087-0-19214-3
เมื่อชำระเงินแล้ว สามารถแจ้งการโอนเงินโดยลงชื่อผู้สมัคร และเบอร์ติดต่อ แฟกซ์มาที่ 02-255 5055
และโปรดเก็บ ใบ payIn / Slip ATM ไว้เป็นหลักฐาน

**สำนักงานรับชำระด้วยเงินสดได้ไม่เกิน 10,000 บาท หากเกินกรุณาโอนเข้าบัญชีคุณนภา ธีระธนานนท์ เท่านั้น**
Download ใบสมัครที่นี่

หมายเหตุ: 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

2. ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยแบ่งห้องตามพื้นฐานของแต่ละคน

3. มีเจ้าหน้าที่คนไทย และอาจารย์มหาวิทยาลัยดูแลตลอดโครงการ

4. ที่พักอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ติดต่อ โดยมาตราฐานตามในรูปหรือเทียบเท่า

5. ทางศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของศูนย์ฯ

6. ทางศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม หรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักเรียนเอง

7. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว


ปรึกษาได้ที่ โทร. (086) 307 7574 ทุกวัน (10:00-18:00 น.)

2. Summer Camp in Beijing & Korea

3. โครงการอบรมภาษาจีน ระยะสั้น ณ กรุงปักกิ่ง
Beijing Short Course