Beijing Union University (BUU) ร่วมกับ
WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
จัดโครงการอบรมภาษาจีน ทัศนศึกษา ระยะสั้น ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
Beijing Short Course 2013
ราคาสุดคุ้ม สำหรับผู้สนใจ ภาษาจีน
เรียนระดับมหาวิทยาลัย, ทัศนศึกษาแหล่งธุรกิจ และวัฒนธรรมจีน

ประวัติมหาวิทยาลัย Beijing Union University คลิกที่นี่


หนังสือรับรองอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงว่า
WLC เป็นผู้จัดโครงการอบรมภาษาจีน ระยะสั้นอย่างถูกต้อง

โดยมหาวิทยาลัย เป่ยจิงเหลียนเหอ
วิทยาเขตนานาชาติ


วันเดินทาง วันเปิดเรียน ระยะเวลา วันเดินทางกลับ ราคา (บาท)
31 มีนาคม 1 เมษายน 6 สัปดาห์ 10 พฤษภาคม 65,900

Download ใบสมัครที่นี่ Download รายละเอียดโครงการที่นี่

รายการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยว มีดังนี้ :


1. กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกสร้างด้วยแรงงานคนนับหมื่นนับแสนคน ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อกว่า 2,200 ปีก่อน โดยจักรพรรดิฉินซี ฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ฉิน ผู้รวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่น มีความยาว 6,350 กม. ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 5 มณฑล 2 แคว้นการปกครองตลอดไปจนถึงทะเลทรายโกบี
“ กำแพงหมื่นลี้ ” ว่ากันว่าหากใช้วัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงทั้งหมดนี้มาสร้างกำแพงใหม่ที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร ก็จะได้ความยาวถึง 1 รอบโลก


2. พระราชวังฤดูร้อน "อี้เหอหยวน" อันโอฬารวิจิตตระการตา อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ซึ่งงดงามด้วยสถาปัตยกรรมจีนในรูปแบบต่างๆ พระราชวังที่ประกอบด้วยทะเลสาปจำลอง ระเบียงยาว เจดีย์ที่สวดมนต์ เรือหินอ่อน ที่นี้เคยเป็นพระตำหนักประทับของชูสีไทเฮาสร้างเมื่อราว 800 ปีก่อน เคยถูกรุกรานสองครั้ง เมื่อตอนกองทัพพันธ์มิตรบุกยึดเมืองปักกิ่ง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
3. ตลาดนัดจตุจักร ถนนเฉียนเหมิน (Qianmen Street) มีร้านค้ามากมายที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณ สถาปัตยกรรมบนถนนสายนี้ รัฐบาลปักกิ่ง ได้ศึกษาและซ่อมแซมอาคาร ใช้เวลาประมาณสองปี โดยใช้ภาพถ่ายจากปี ค.ศ. 1920 – 1930 เพื่อการอ้างอิงให้ได้บรรยากาศแบบดั้งเดิม (น้องๆ จะได้เห็นสินค้าต่างๆ ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน)


4. จตุรัสเทียนอันเหมิน ได้ชื่อว่าเป็นจตุรัสที่มีพื้นที่กว้างขวางที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ผ่านชมอนุสาวรีย์วีรชน ศาลามหาประชาคม อนุสรณ์สถานรำลึกเหมาเจ๋อตุง พร้อมชมตึกรัฐสภา และศาลาประชาชนที่ยิ่งใหญ่งดงาม

โปรแกรมพิเศษ พาทัศนศึกษา นั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน+รถประจำทาง มีดังนี้
(จัดให้สำหรับผู้ที่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัยของทางผู้จัดโครงการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย)

5. ตลาดรัสเซีย (ซิ่วสุ่ยเจีย) คือ ตลาดของเลียนแบบที่มีชื่อเสียงที่สุดในปักกิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา ถุงมือ ปากกา ฯลฯ แบบเก่าจนถึงแบบใหม่ล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์ดังยี่ห้อใดต่างก็หาซื้อได้ที่นี่ทั้งสิ้น ในราคาที่ถูกกว่าของจริงนับร้อยเท่า
6. อู่เต้าโข่วฝูจวงซื่อฉ่าง เรียกกันสั้นๆ ว่า “ฝูจวง” เป็นตึกมีสองชั้น ชั้นล่างจะขาย เสื้อผ้าสไตล์เกาหลี วัยรุ่นสุดฮิตทั้งหญิงและชาย สร้อยคอเครื่องประดับ หมวก แว่นตากันแดดมากมายเลยทีเดียว ส่วนชั้นสองจะเป็นกระเป๋า รองเท้า มีรองเท้ากีฬา และรองเท้าตามฤดูกาลต่างๆ แล้วก็ยังมีของเครื่องใช้จุกจิกน่ารักน่าใช้ภายในบ้านอีกเช่นเดียวกัน การต่อรองราคาที่ตลาดนี้ เสื้อยืดสามารถต่อได้ถึง 35-40 หยวน แต่บางร้านก็ลดให้เพียงเล็กน้อย

7. ตลาดซีตาน เป็นถนนคนเดิน มีห้างสรรพสินค้า สินค้าแบรนด์เนมของเมืองจีนชื่อดัง ราคาไม่แพง จะมีลดราคาอยู่เรื่อยๆ อาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่นตามฤดูกาล ของฝากของที่ระลึก มีให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อกันตามอัธยาศัย


8. ตลาดหวังฝูจิ่ง แหล่งช้อปปิ้งถนนคนเดิน “ ตลาดหวังฝู่จิ่ง ” (สีลมเมืองไทย) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า Brandname อาทิ เสื้อผ้า , กระเป๋า , รองเท้าหนัง มียี่ห้อชื่อดังมากมาย และ สินค้าของที่ระลึกหลากหลาย

*จุดเด่นโครงการ*

  • วันที่ 31 มีนาคม 2556 - มีเจ้าหน้าที่คนไทยเดินทางไปพร้อมกัน
  • พร้อมอยู่ให้คำปรึกษาด้านการเรียน การดำเนินชีวิต การเดินทาง วางแผนการศึกษาต่อประเทศจีน เป็นต้น
  • วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 - มีเจ้าหน้าที่คนไทยเดินทางกลับพร้อมกัน
  • เหมาะกับผู้เริ่มเรียน และ ผู้มีความรู้ภาษามาก่อน เพราะมีการแบ่งชั้นเรียนที่เหมาะสม

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ : รับจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า

สถานะของโครงการ : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ หรือ จนกว่าที่นั่งครบตามจำนวน


เงื่อนไขในการสมัคร :
1. ผู้สมัครอายุ 15 ปี ขึ้นไป
2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ หากมีโรคประจำตัวร้ายแรงแล้วไม่แจ้งให้ทราบทางศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบใดใด ทั้งสิ้น
3. ยื่นเอกสารการสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง


**ขั้นตอนในการสมัคร :
1. กรอกใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสาร ดังนี้ | Download ใบสมัครที่นี่
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ พื้นหลังสีขาวหรือฟ้า
- สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันออกเดินทาง)
2. ชำระเงินมัดจำในวันสมัคร 10,000 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ)
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากประจำ ต้องปรับยอดถึงปัจจุบัน ยอดเงินในบัญชีควรมีอย่างน้อย 50,000 บาท ขึ้นไป
4. กรณีเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ต้องใช้สูติบัตร ( ใบเกิด ) และ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง


รายละเอียดโครงการ :

  • ช่วงเช้าจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:15 – 12:00 น. เรียนภาษาจีนเน้นสนทนา ฟัง อ่าน เขียน
  • ช่วงบ่าย เวลา 14:00 – 16:00 น. จัดกิจกรรมเน้นการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ เช่น วาดภาพจีน พู่กันจีน เป็นต้น

*ราคารวมถึง*

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์
- ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
- ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าเรียน (ค่าหนังสือ + ค่าเรียน + ค่ากิจกรรม + ค่าอุปกรณ์)
- ค่าทัศนศึกษา (ค่ารถรับส่ง + ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ ข้อ 1-4)
- ค่าที่พักห้องคู่ (ห้องน้ำส่วนตัว, โทรศัพท์, TV, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะ+เก้าอี้อ่านหนังสือ, เตียงนอน+ชุดเครื่องนอน)


*ราคานี้ไม่รวม*
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร
- ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกำหนดของสายการบิน
- โปรแกรมพิเศษ พาทัศนศึกษา ข้อ 5 - 8 (ค่ารถไฟฟ้าใต้ดิน 2 หยวน, ค่ารถประจำทาง 1 หยวน)
*สะดวกสบายเพราะสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย


เงื่อนไขการยกเลิก
** ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ และขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด


หมายเหตุ: 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

2. ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยแบ่งห้องตามพื้นฐานของแต่ละคน

3. มีเจ้าหน้าที่คนไทย และอาจารย์มหาวิทยาลัยดูแลตลอดโครงการ

4. ที่พักอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ติดต่อ โดยมาตราฐานตามในรูปหรือเทียบเท่า

5. ทางศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของศูนย์ฯ

6. ทางศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม หรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักเรียนเอง

7. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว


การชำระเงิน : โอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี นภา ธีระธนานนท์
. ธนาคาร ประเภท สาขา หมายเลขบัญชี
กสิกรไทย ออมทรัพย์ พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ 009-1-14750-5
กรุงเทพ ออมทรัพย์ พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า 087-0-19214-3
เมื่อชำระเงินแล้ว สามารถแจ้งการโอนเงินโดยลงชื่อผู้สมัคร และเบอร์ติดต่อ แฟกซ์มาที่ 02-255 5055
และโปรดเก็บ ใบ payIn / Slip ATM ไว้เป็นหลักฐาน

**สำนักงานรับชำระด้วยเงินสดได้ไม่เกิน 10,000 บาท หากเกินกรุณาโอนเข้าบัญชีคุณนภา ธีระธนานนท์ เท่านั้น**

Download ใบสมัครที่นี่ Download รายละเอียดโครงการที่นี่

ปรึกษาได้ที่ โทร. (081) 703 5288 ทุกวัน (10:00-20:00 น.)ประวัติมหาวิทยาลัย Beijing Union University คลิกที่นี่