บทสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ WLC


ชื่อ - สกุล นายวิรัช กนกรัตนนุกูล (เซ็ง)

อายุ 20 ปี

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทำไมถึงไปกับ WLC " เดิมทีผมก็ได้ค้นหาข้อมูลของศูนย์ภาษาจีนอื่นๆ ตามอินเตอร์เน็ต มาบ้างแล้ว แต่สาเหตุที่เลือกศูนย์ WLC นั้น เพราะว่า ผมได้รับแผ่นพับของศูนย์ WLC ที่มาแจกในมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นก็ได้ อ่านรายละเอียด ของทางศูนย์ ก็เริ่มรู้สึกสนใจ จึงได้เข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม มันยิ่งทำให้ผมสนใจมากขึ้น และผมก็เคยได้ยินเพื่อนๆ ที่เคยได้มาใช้บริการที่ศูนย์ WLC แล้ว ทำให้ตัดสินใจได้เลยว่า ต้องเป็นศูนย์ WLC เพราะคุณภาพของศูนย์ WLC มีไม่น้อยกว่าศูนย์ภาษาจีนอื่นๆ "

ความประทับในเรื่องบริการ “ หลังจากที่ตัดสินใจเลือกศูนย์ WLC แล้ว ผมก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องบริการอย่างอื่น นอกจากการจัดหาที่เรียน ที่พัก แต่พอได้มากับศูนย์ WLC แล้ว รู้สึกว่าดีกว่าที่คิดไว้มาก โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน และการบริการของศูนย์ WLC ก็เป็นกันเองมาก ”

คิดอย่างไร ไปเรียน ประเทศจีน “ ขณะนี้ผมกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เพราะว่าสาขาวิชาที่ผมศึกษาอยู่นั้น จำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษา และวัฒนาธรรมจีน และผมคิดว่า การเรียนภาษาจีนที่เมืองไทยนั้น ยังไม่พอ ผมจะต้องได้เรียนกับเจ้าของภาษา ที่ประเทศจีน เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้ กับการศึกษาในมหาวิทยาลัย ”

คิดอย่างไรกับภาษาจีน “ ผมคิดว่าภาษาจีนนั้น เป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์ และความสวยงาม อยู่ในตัวมันเอง
วัฒนธรรมจีน ก็มีส่วนช่วยเสริมความสวยงามของภาษาจีน ให้มากยิ่งขึ้น และปัจจุบันนี้ จีน ก็เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นอันดับต้นๆ ของโลก การที่ได้เรียนรู้ภาษาจีน ก็มีโอกาสได้ติดต่อทางการค้า การท่องเที่ยว กับประเทศจีน และสามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญด้วย ”