Kunming SUMMER CAMP '46 | คุนหมิง ซัมเมอร์ แคมป์
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

โครงการภาษาและวัฒนธรรม ณ คุนหมิง ประเทศจีน
วันที่ 8-27 ตุลาคม 2548
บทความของผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้