Shanghai SUMMER CAMP '48 | เซี่ยงไฮ้ หังโจว จูเจียเจี่ยว ซัมเมอร์ แคมป์
เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

โครงการภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยว ประเทศจีน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาจีนกลับถึงกรุงเทพฯ