SUMMER CAMP '50 ณ มหาวิทยาลัย Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

โครงการภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยว ประเทศจีน


ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรยาย
(สุดจะบรรยาย)

วิชาผูกเชือกจีน

กู่เสียงให้ก้องฟ้า

วิชาตัดกระดาษจีน


หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น