Shanghai SUMMER CAMP '49 | เซี่ยงไฮ้ หังโจว จูเจียเจี่ยว ซัมเมอร์ แคมป์
เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

โครงการค่ายภาษา วัฒนธรรม ทัศนศึกษา เมืองหางโจว-เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-อูเจิ้น