ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน WLC และโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง ร่วมจัด
โครงการภาษาและวัฒนธรรม ณ ปักกิ่ง ประเทศจีน
วันที่ 8-29 มีนาคม 2546