หน่วยงานราชการไทยที่สำคัญในประเทศจีน


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง
Royal Thai Embassy
No. 40, Guang Hua Lu,Beijing P.R.China 100600
Tel. (86-10) 6532-1749, 6532-1848, 6532-2151
Fax. (86-10) 6532-1748


สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

Office of the Commercial Affairs, Royal Thai Embassy
No. 40, Guang Hua Lu,Beijing P.R.China 100600
Tel. (86-10) 6532-3922, 6532-3927
Fax: (86-10) 6532-3890


สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้

Royal Thai Consulate-General, Shanghai
7 Zhongshan Rd., East 1, Shanghai P.R.China 200002
Tel. (86-21) 3313-0365
Fax. (86-21) 6323-4140


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

Commercial Section, Royal Thai Consulate-General
7 Zhongshan Rd., East 1, Shanghai P.R.China 200002
Tel. (86-21) 632-19473
Fax: (86-21) 632-19656


สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครกวางโจว

Royal Thai Consulate-General, Guangzhou
Garden Hotel, M07, 368 Huanshi Dong Lu, Guangzhou, P.R.China 510064
Tel. (86-20) 8384-9937, 8380,4277
Fax. (86-20) 8388-9567, 8388-9959


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

Commercial Section, Royal Thai Consulate-General
Rm.1255-1257, The Garden Tower
386 Huanshi Dong rd., Guangzhou 510064, P.R.China
Tel. (86-20) 83849453
Fax. (86-20) 83849760


สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครคุนหมิง

Royal Thai Consulate-General, , Kunming
Kunming Hotel
52 Dong Feng Dong Lu Kunming, Yunnan, P.R.China 650051
Tel. (86-871) 316-8916, 314-9296
Fax. (86-871) 316-6891


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง

Commercial Section, Royal Thai Consulate-General
Kunming Hotel
1st Floor,Commercial Building,52 Dong Feng East Road,
Kunming, Yunnan P.R.China 650051
Tel. (86 871) 316 5006, 316 5011, 316 5019
Fax. (86 871) 326 5026


สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เฉินตู

Royal Thai Consulate-General, Chengdu
12Th Floor Building No 3, Fund International Plaza
6 Hangkok Road
Chengdu, Sichuan Province 6100412
Tel. (86-28) 6689 7861
Fax. (86-28) 6689 7869


สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เซี่ยเหมิน

Royal Thai Consulate-General, Xiamen
Building No 3, Hotel Xiamen
16 Hu Yuan Road
Xiamen, Fujian Province 361003
Tel. (86-592) 202 7980, 202 7982
Fax. (86-592) 202 8816


สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ ซีอาน

Royal Thai Consulate-General, Xi’an
4th Floor, Yulang Guoji Building
77 Jiefand Road
Xi’an, Shaanxi Province 710004
Tel. (86-29) 8743 3320, 8743 3393
Fax. (86-29) 8743 5355, 8743 8908


สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ หนานหนิง

Royal Thai Consulate-General, Nanning
1st and 2nd Floor, Orient Manhattan
52-1 Jinhu Road
Nanning, Guanxi Autonomous Region 530022
Tel (86-771) 552 6945-47
Fax (86-771) 552 6949