เรียนพิเศษภาษาจีนกับ WLC


เรียนพิเศษภาษาจีนกับ WLC

ด้วยประสบการณ์ของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน WLC ที่อยู่ในวงการภาษาจีนมายาวนานกว่า 16 ปี ทางศูนย์ฯจึงเปิดคอร์สเรียนเสริมภาษาจีนกลาง (Mandarin) เฉพาะศิลป์-ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพในการเรียนภาษาจีน


โดยทางสถาบันจัดดำเนินการเรียนการสอนโดยวิธีธรรมชาติ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงมาใช้ในห้องเรียน ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ครบทุกด้าน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังมีการสอนหลักสูตรติวสอบ PAT7.4 และ HSK


ศิลป์จีน ม.4 เน้นติวเสริมเพิ่มเกรด ปูพื้นฐานภาษาจีนกลาง เพื่อให้ผู้เรียนมี ความพร้อมในการเรียนภาษาจีนกลางระดับสูงโดยเน้นหลักสูตร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ถูกต้อง

ศิลป์จีน ม.5 เน้นติวเสริมเพิ่มเกรด และหลักสูตรติวสอบ PAT7.4 และ HSK

ศิลป์จีน ม.6 เน้นหลักสูตรติวสอบ PAT7.4 และ HSK และติวเข้มเพิ่มคะแนน


ค่าเรียน 3,900 บาท (50 ชั่วโมง) ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนแล้ว

เริ่มเรียน 13 พฤษภาคม ถึง 9 กันยายน 2560
( เรียนทุกวันเสาร์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง )


ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครของทางศูนย์ฯ

2. สมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ WLC หรือ ส่งไปรษณีย์

3. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.wlc2china.com พร้อมหลักฐานรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตร

ประจำตัวนักเรียน ส่งไปรษณีย์มายัง WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนน

เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

4. ชำระค่าเรียน 3,900 บาท ผ่านทางชื่อบัญชี นางสาวนภา ธีระธนานนท์ ( ผู้จัดการ ) เลขที่บัญชี 009 – 1 – 14750 – 5

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ


***กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ )

มาที่ E-mail : wlcchina1@gmail.com หรือ โทรสาร ( Fax ) หมายเลข 0-2255-5055